Aangeboden door: strooming.nl

Steeds vaker hebben mensen ruzie met de buren

Foto: shutterstock

Nederlanders ergeren zich steeds vaker aan hun buren. Dat blijkt onder meer uit het toegenomen aantal meldingen van geluidsoverlast van omwonenden.

Zeker nu men hybride werkt of door een (tijdelijke) lockdown vaker thuis zit is het aantal mensen wat ruzie met de buren heeft gegroeid. De één ervaart geluidsoverlast van de buren, de ander stoort zich aan het gedrag van de buren. Denk bijvoorbeeld aan het roken in de tuin, het schreeuwen naar elkaar of naar de kinderen, harde muziek in huis, enzovoorts. Het is niet verwonderlijk dat het aantal meldingen van overlast toenam. Geluiden die voorheen niet direct als storend werden ervaren, zijn tijdens het werk wel vervelend. Men kan zich minder goed concentreren, wordt gestoord tijdens gesprekken, enzovoorts.

Ruziënde buren doordat men vaker thuis is

Niet alleen hebben verschillende bewoners onderling vaker ruzie met elkaar. Ook ruziënde buren komen vaker voor. Waar men voorheen enkel in de avond en het weekend samen thuis zat, geldt dat in sommige gezinnen nu 24 uur per dag en 7 dagen per week. Denk aan gezinnen waarbij ouders allebei een kantoorbaan hebben. Woningen zijn er vaak niet op ingericht om twee mensen voltijds vanuit huis te laten werken. De ruimte is beperkt, waardoor men zich sneller aan elkaar irriteert en een ruzie hierdoor vaker voorkomt. Iets waar omwonenden last van kunnen hebben. Opvallend is dat het aantal scheidingen in 2020 juist terugliep, ondanks de oplopende spanningen bij veel gezinnen. Daarnaast nam ook het aantal geboren kinderen iets toe.

Gezondheidsklachten door ruzies met buren

Een ruzie met de buren of het meekrijgen van ruziënde buren kan verschillende gezondheidsklachten met zich meebrengen. Mensen ervaren bijvoorbeeld veel meer stress, wanneer er sprake is van een ruzie. Ook hart- en vaatziekten of bijvoorbeeld slaapproblemen liggen op de loer, wanneer men regelmatig in conflict raakt met omwonenden. Bij hevige geluidsoverlast kan er daarbij sprake zijn van gehoorschade. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer men langdurig wordt blootgesteld aan een geluid van 80 decibel of meer. Juist om een ruzie uit de weg te gaan vinden veel mensen het lastig om het gesprek aan te knopen met de buren, als zij regelmatig overlast ervaren.

Professionele geluidsmeting uit laten voeren

Geluidsoverlast wordt vaak onderschat. Men irriteert zich eraan, maar zoekt dit vaak bij zichzelf. Immers, wat voor de één overlast is hoeft dat voor iemand anders niet te zijn. Om tot een objectieve conclusie te komen over de overlast die men ervaart, kan een professionele geluidsmeting aan te raden zijn. Er zijn verschillende Nederlandse partijen die hulp bieden bij dergelijke metingen. Leg de resultaten van zo’n meting naast de richtlijnen die gelden voor leefgeluiden om te zien of er inderdaad sprake is van overlast.

Nieuws

menu