BoxzPark wil bedrijfsverzamelgebouw realiseren in Oosterwolde. Bedrijf koopt grote kavel van gemeente

BoxzPark koopt de kavel van de gemeente.

BoxzPark koopt de kavel van de gemeente. Google Maps

BoxzPark Oosterwolde B.V. wil een bedrijfsverzamelgebouw realiseren aan de Esgang in Oosterwolde.

De gemeente en BoxzPark Oosterwolde B.V. (een dochteronderneming van Youp Groep B.V. in Joure) zijn in onderhandeling over de aankoop door Boxzpark van een industriekavel aan de Esgang in Oosterwolde. De onderhandelingen zijn dusdanig ver gevorderd, dat Boxzpark een conceptkoopovereenkomst heeft ontvangen. Na de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw wil Boxzpark de afzonderlijke bedrijfsunits doorverkopen aan veelal kleine ondernemers. Boxzpark is in onderhandeling met toekomstige kopers. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om startende ondernemers en zzp’ers te stimuleren en de weg wijzen.

Er is volgens de gemeente op dit moment veel vraag naar kleinschalige en betaalbare bedrijfshuisvesting. Boxzpark speelt hier op in door een grote kavel (2144 m2) van de gemeente te willen kopen.

Verkoop

De gemeente stelt als voorwaarde, om grondspeculatie tegen te gaan, dat de grond alleen binnen vijf jaar verkocht mag worden met (daarop nog te bouwen) bedrijfsunits. Hiermee wordt voorkomen dat de grond in onbebouwde toestand speculatief wordt doorverkocht. De beperking om binnen vijf jaar na aankoop van een kleine bedrijfsruimte deze niet zonder toestemming door te mogen verkopen, past volgens de gemeente niet bij de dynamiek van een kleine – veelal startende – ondernemer. Zowel groei als voortijdige beëindiging van de onderneming kan aanleiding zijn om de bedrijfsruimte door te verkopen. De gemeente zou dan in de komende vijf jaar steeds toestemming moeten geven voor de verkoop van een bedrijfsruimte. Door de voorwaarde op te nemen dat de grond alleen verkocht mag worden indien het een verkoop van (nog te bouwen) bedrijfsunits betreft, ontstaan er geen beperkingen voor volgende eigenaren van de bedrijfsunits.