Insecten staan centraal in expositie

‘De imker’ van Harry de Cock. Harry de Cock

Nijeberkoop - Galerie Friesgoed in Nijeberkoop houdt een expositie waarin insecten centraal staan.

Zaterdag 23 maart om 15.30 uur is de opening van ‘Groot in verscheidenheid’ door Arendo Joustra, kleinzoon van de schrijver van het bijenboek en bekend in schrijvend Nederland.

Naast eigenaar van de galerie Janou Sipsma doen ook andere kunstenaars mee. Sigrid Hamelink, Harry Cock en Ton Broekhuis werden benaderd om mee te doen met iets wat ‘kriebelt’.

Bijen

Sipsma was in 2018 al begonnen met haar serie Bijen. Dat naar aanleiding van het bijenboek van J.A. Joustra, de overgrootvader van haar partner Gerben But. Gegrepen door de bij, is ze daarmee verder gegaan. Ze las de uitspraak van Einstein: ‘Als bijen uitsterven volgt de mens binnen vier jaar.’ ‘Bijenvolken sterven wereldwijd uit, iets om je druk over te maken, laten we dat visualiseren, was mijn gedachte’, vertelt Sipsma.

Raadselachtig

Kunstenaars Sigrid Hamelink, Harry Cock en Ton Broekhuis maken zich over dit onderwerp ook zorgen. Ook zij verbeelden het insect. Cock maakte een fotoreportage van de bij en zijn imker. Hamelink zocht het in haar eigen tuin, stond stil maar maakte een installatie die beweegt. Raadselachtig zijn op het eerste gezicht de uitingen van bewondering voor de insecten in de tuin, ze vervagen en laten toeschouwer geboeid afwachten wat er daarna weer komt.

De tekst gaat verder na de foto.

Dochter als muze

De foto’s van Cock laten minder aan de verbeelding over, maar geven een inkijkje in de wereld van de imker en lichten er details uit die normaal niet zomaar te zien zijn. Sipsma heeft haar dochter als muze en het bijenboek van Joustra als inspiratie. Haar ode aan de bij is ingegeven door haar fascinatie voor de natuur.

Ton Broekhuis komt met zijn lens dichtbij en laat datgene wat kriebelt van een reusachtige verbeelding spreken. Zo laat hij de schoonheid van het kleine insect tot wasdom komen.

Elsevier

Op zaterdag 23 maart komt de kleinzoon van J.A. Joustra naar Nijeberkoop. Arendo Joustra (61) is al 19 jaar hoofdredacteur van Elsevier Weekblad. Hij komt uit een nest van betrokken en vooruitstrevende mensen, zoals zijn ‘oerpake’.

De tekst gaat verder na de foto.

Onderzoeker en feitenkenner

In het eerste bijenboek van 1927 schreef Joustra een voorwoord dat nog steeds actueel is: ‘Waar het interessante bijenleven zoveler belangstelling trekt, waar het beoefenen van de bijenteelt mede bijdraagt tot meerdere kennis van de levende natuur en tevens het levensgeluk helpt vergroten, zo hopen wij, dat dit werk ertoe mag bijdragen.’ Arendo Joustra houdt van feiten, geen ideoloog, een man die niet meegaat met de waan van de dag maar een onderzoeker en feitenkenner. Wat vindt hij van de bij en de bedreiging van de vervaging van de biodiversiteit, zijn er steekhoudende argumenten te vinden om niet en masse bloemen te gaan zaaien?

Op zaterdag 23 maart om 15.30 uur wordt hem die vraag gesteld bij de opening van de expositie ‘Groot in verscheidenheid’. Het werk is tot en met zaterdag 15 juni te bezichtigen.

Nieuws

menu