Vijf voor twaalf voor korfbal in Elsloo

De korven die onlangs op het plein van de K. J. Dijkstraschool werden geplaatst komen wellicht goed van pas. FOTO HENDRIK BETTEN

Bij korfbalclub ODIS is het vijf voor twaalf als het gaat om behoud van korfbal in Elsloo. De korfbalclub wil na de zomervakantie alle zeilen bijzetten om toch jonge jeugdleden aan te trekken en daarmee de korfbalsport op Elzenhagen te behouden.

Door ook het wegvallen van kinderen uit de E-groep, de junioren en een aantal senioren is het ledentaal momenteel drastisch gereduceerd. Langzaam maar zeker wordt de terugloop merkbaar bij de korfbalvereniging die dit jaar tachtig jaar bestaat.

Omdat ook andere verenigingen in de regio hetzelfde probleem kenden, resulteerde dat in de voorgaande jaren al in een samenwerkingsverband met de korfbalclubs in Oosterwolde, Donkerbroek en Haule. Op die manier speelden enkele junioren al een paar jaar in die combinatie en vormden de overgebleven senioren, aangevuld met een aantal spelers uit Oosterwolde, een combinatie die als vijfde team in Elsloo speelde.

Ook werd in gezamenlijkheid besloten dat de jeugd (D, E en F’jes) in eigen dorp zouden blijven spelen. Zo was er een aantal jaren een enthousiaste kleine groep E’s op sportpark Elzenhagen actief. Door het bedanken van een aantal E’s kon er spijtig genoeg geen groep gevormd worden en werd besloten de groep op te heffen.

Toch willen de korfbalenthousiastelingen met het bestuur nog een keer de schouders er onder zetten om de kinderen uit groep 3 en 4 aan zich te binden en daarmee het korfbal in het dorp te behouden. Om onderaan te beginnen wordt er bij voldoende aanmelding van belangstellende jeugd dan een welpengroep, waarin het spel en samen spelen centraal staat, gevormd. Vanuit de korfbalclub worden gedurende de vakantieperiode aan de jeugd die zich aanmeldt, een korf uitgeleend om alvast te oefenen.

Onbewust wellicht, maar toch, een aanzet om te gaan korfballen, werd onlangs op het schoolplein van de K.J.Dijkstraschool een vaste korfbalpaal met vier kleurrijke korven op verschillende hoogten geplaatst. Zo kunnen de kinderen op het nieuw ingerichte schoolplein alvast ook gaan oefenen.

Na de zomervakantie wordt, bij voldoende deelname, op 25 augustus gestart.