Tennisclub TCO vraagt gemeente om geld voor tweede padelbaan. 'We hebben inmiddels 260 leden'

Tennisclub Oosterwolde (TCO) maakt zich zorgen over de afhandeling van een subsidieaanvraag voor een tweede padelbaan. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Sinds een jaar heeft de tennisclub al zo’n baan, maar er is nu al behoefte aan een tweede.

De padelbaan van TCO na voltooiing in september 2020.

De padelbaan van TCO na voltooiing in september 2020.

Het bestuur had gehoopt dat het besluit zou worden genomen in combinatie met de afhandeling van verzoeken om financiële voor andere accommodaties in Oosterwolde en Haulerwijk. ‘Reeds lang geleden hebben we geïnformeerd naar mogelijkheden voor financiële steun. Toen werd ons te kennen gegeven dat wij nog maar even moeten wachten omdat er werd gewerkt aan een nieuwe regeling.’ Maar door het succes van de padelsport en de succesvolle verzoeken om subsidie van andere clubs wil het bestuur niet langer afwachten. ‘De positieve trend zet zich voort. We hebben inmiddels 260 leden.’

Tweede baan

Er is nu volgens het bestuur een tekort aan baancapaciteit. De tweede baan zou dit najaar al aangelegd worden, zo was de planning. ‘Zolang de financiering niet is geregeld, kunnen we niet overgaan tot de bestelling van de tweede baan.’ Een tweede baan kan in het verlengde van die baan worden gerealiseerd. Maar de eerste baan werd op een bestaande ondergrond gerealiseerd, dat kan nu maar deels en dat maakt de tweede baan wel duurder. Met een tweede baan kan volgens het bestuur volwaardig mee worden gedaan aan competities.

Brief

Het bestuur zag dan ook met lede ogen toe hoe de andere subsidieverzoeken voor investeringen in accommodaties door de gemeenteraad werden gehonoreerd, maar het verzoek van de tennisclub dook nergens in de gemeentelijke stukken op. Dus is nu maar weer een brief gestuurd. Ondertussen groeit volgens het bestuur de kans dat de landelijke BOSA-subsidiepot opdroogt. De totale investering is € 108.000. Daarvan denkt de club € 36.000 te kunnen dekken met eigen middelen (€ 12.000) en via de BOSA-regeling (€ 23.100).

Fondsen

Voor € 72.000 moet dus nog dekking worden gevonden bij de gemeente. Gevraagd wordt om een subsidie van € 36.000 en een even hoge renteloze lening. De club komt niet nogmaals in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds Ooststellingwerf, het Mienskipfonds en het Fonds Bank Bercoop. Daarop werd voor de eerste baan met succes een beroep gedaan.

Padel is een racketsport in een kooi en heeft veel weg van tennis en squash.