Tennisclub TCO krijgt ook na gesprek vooralsnog geen geld voor tweede padelbaan. 'Waar is hier het gelijkheidsbeginsel?’

Voorzitter Geert Sibma van de Tennisclub Oosterwolde (TCO) zegt teleurgesteld te zijn over het verloop van een gesprek met de gemeente over de wens om subsidie en een lening voor een tweede padelbaan.

06-10-2021 Oosterwolde: padelbaan tennisclub TCO. Fotograaf: Rens Hooyenga

06-10-2021 Oosterwolde: padelbaan tennisclub TCO. Fotograaf: Rens Hooyenga Foto: @

Waar eerder in Haulerwijk en Oosterwolde de gemeente wel over de brug kwam voor investeringen in accommodaties, krijgt de tennisclub nul op het rekest.

Regeling

Deze week vond op uitnodiging van B&W een gesprek plaats met de wethouders Hylkema en Verhagen, twee ambtenaren en de tennisclub. ‘In dit gesprek heeft B&W aangegeven dat wij niet voor de regeling in aanmerking komen die bij de voetbalverenigingen SV Oosterwolde en Haulerwijk is opgetuigd.’ Het gaat om de 1/3 regeling: die clubs moesten een derde van de kosten zelf weten te financieren o.a. via een BOSA-subsidie van het Rijk en fondsen.

Bouwkundig object

Maar de tennisclub kreeg nu te horen dat de regeling alleen wordt toegepast op ‘bouwkundige objecten’. Sibma vindt een padelbaan ook een bouwkundig object, vergelijkbaar met kleedgebouwen. De regeling was eigenlijk al in 2015 gestopt. ‘De argumenten van de langlopende processen en dat het daar gaat om bouwkundige objecten heeft ons niet overtuigd, integendeel. We moeten helaas constateren dat we geen steekhoudende inhoudelijke argumenten hebben gehoord op basis waarvan ons verzoek niet gehonoreerd zou kunnen worden.’

Gelijkheidsbeginsel

‘Dat is natuurlijk ook lastig omdat de regeling met de voetbalverenigingen een regeling is die niet gebaseerd is op een door de gemeenteraad vastgestelde regeling, maar simpelweg is opgetuigd om de financiële problemen bij de voetbalverenigingen op te lossen. Wat we hen overigens van harte gunnen, maar waar is hier het gelijkheidsbeginsel?’ En dus heeft het bestuur maar een tweede brief naar de gemeenteraad gestuurd. Dinsdag staat de eerste brief op de agenda van een raadscommissie.

Fonds Ooststellingwerf

‘Uit het contact met de beleidsambtenaar met één van onze commissieleden is nooit gesteld dat wij niet voor de zogenaamde 1/3 regeling in aanmerking zouden komen. Een dergelijk uitspraak zou overigens ook alleen gedaan kunnen worden door B&W, maar van hen hebben wij niets gehoord. Daarenboven werd ons verweten dat we geen aanvraag bij het Fonds Ooststellingwerf hebben ingediend.’ Een aanvraag bij het Fonds Ooststellingwerf werd door het bestuur niet als zinvol beoordeeld. Volgens Sibma zou dat maximaal 25.000 euro kunnen opleveren, maar daarmee heb je nog lang geen tweede padelbaan van € 108.000 De 1/3 regeling zou de club € 72.000 opleveren.

Wachtlijst

Het college heeft zich volgens Sibma wel bereid om via de gemeenteraad alsnog een nieuwe 1/3-regeling op te tuigen. ‘Maar dat wordt op z’n vroegst volgend jaar, daar hebben we op korte termijn niets aan.’ Geert Sibma benadrukt dat er nu een wachtlijst is voor de eerste padelbaan en dat het de gemeenteraad toch ook wat waard moet zijn dat zoveel 20 tot 40-jarigen bij de club gaan sporten.