SV Oosterwolde kan op extra geld rekenen voor verbouw van kleedkamers

Commissievergadering Ooststellingwerf.

Commissievergadering Ooststellingwerf. Screenshot

SV Oosterwolde kan rekenen op extra geld voor het vernieuwen van de was- en kleedaccommodatie. Het verzoek kan rekenen op de volledige steun van de Ooststellingwerfse gemeenteraad,. Het is zelf in de eerstvolgende raadvergadering een hamerstuk.

De plannen waarmee de raad vorig jaar heeft ingestemd vallen veel duurder uit door gestegen kosten en door het toepassen van een aardwarmtepomp voor de warmtewatervoorziening in plaats van boilers. Ondanks het ook nog eens kleinere ontwerp zijn de stichtingskosten met 217.630 euro gestegen naar uiteindelijk 853.030 euro. SV Oosterwolde maakt gebruik van de zogenaamde 1/3-regeling: 1/3 is subsidie, 1/3 is een lening en 1/3 van de kosten moet de club zelf bijeen harken.

Het ging in het eerste plan om driemaal 211.800 euro, nu komt daar driemaal 72.543 euro bij. In een commissievergadering wilden diverse fracties toch wat bezorgd weten of de club dat eigen deel wel kan opbrengen. Kortom, is het plan wel haalbaar gelet ook op het feit dat landelijk door corona steeds minder mensen zijn gaan sporten. Maar niet in Oosterwolde, zo wist het CDA. ,,Er zijn zestig leden bijgekomen.” En wethouder Esther Verhagen vulde met zichtbare blijdschap aan dat het ook nog eens vooral dames zijn.

Vertrouwen

De wethouder heeft vertrouwen in de club. ,,Het is financieel een zeer gezonde vereniging met een stevige penningmeester. Er is veel zelfwerkzaamheid door een grote club vrijwilligers en er zijn subsidies aangevraagd. En er zijn geen risico’s als het allemaal wat langer duurt, er zijn afspraken gemaakt met de aannemer. Ik heb geen enkele zorg.’’