Raad in Ooststellingwerf blij met nieuwe subsidieregelingen voor sportclubs

Padelbaan tennisclub TCO. FOTO RENS HOOYENGA

De gemeenteraad van Ooststellingwerf gaat akkoord met twee nieuwe subsidieregelingen om de amateursport te stimuleren. Dat is geen verrassing, want de gemeenteraad had hiertoe in november een motie aangenomen.

Er komt per jaar 30.000 euro beschikbaar om maximaal per aanvraag 5000 euro subsidie te geven voor sportvernieuwing. Dat kan dus ook voor materialen zijn. Dit bedrag is een aanname en daar worstelden diverse fracties in een commissievergadering wel wat mee. Wethouder Jelke Nijboer heeft namelijk geen idee hoeveel aanvragen hij kan verwachten, maar een inventarisatie (vraag D66) zag hij ook niet zitten.

Subsidies en renteloze leningen

Die aanname geldt ook voor de tweede regeling gericht op accommodaties. Door het beschikbaar stellen van een krediet van 1 miljoen euro voor subsidies en een krediet van 1 miljoen euro voor renteloze leningen kan voortaan in totaal per jaar voor 3 miljoen euro geïnvesteerd worden door sportverenigingen. Die verenigingen moeten dan dus zelf een derde van een investering in de eigen accommodatie betalen. Het college denkt dat voor het totale bedrag één grotere aanvraag en een aantal kleine aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

Meestal duurt het wel even voor een club om een grote investering te financieren, dus of het direct storm loopt… De wethouder verwacht in ieder geval nog geen grote aanvragen. In tal van dorpen zijn plannen in uitvoering of heel recent gerealiseerd. Er heeft zich verder niemand gemeld met concrete investeringsplannen.

Geen nieuwe turnhal

Commerciële partijen kunnen geen beroep doen om die 1/3-regeling. Het is ook niet de bedoeling dat er met subsidie van de gemeente een nieuwe turnhal wordt gebouwd naast een gemeentelijke sporthal. En uiteraard moet de noodzaak van een investering worden aangetoond. De regeling wordt na een jaar geëvalueerd. De wethouder kent geen enkele andere gemeente die ook zo’n 1/3-regeling heeft.

Nieuws

menu