Nieuwbouw SV Haulerwijk komt op huidige plek clubgebouw; vereniging vraagt steun van gemeente

SV Haulerwijk.jpg

De realisatie van een nieuw clubgebouw voor SV Haulerwijk op Sportpark De Hichte in Haulerwijk gaat inclusief BTW anderhalf miljoen euro kosten.

Dat blijkt uit de begroting in het projectplan. Dat bedrag is inclusief de sloopkosten van het verouderde clubgebouw, dat niet meer voldoet aan de eisen die de KNVB er aan stelt. Er is uiteindelijk toch gekozen voor nieuwbouw op de huidige plek.

Relatief hoge energiekosten

De technische levensduur van het gebouw wordt inmiddels ruimschoots overschreden. De energiekosten zijn door onder andere slechte isolatie relatief hoog. De bouwkundige situatie verslechterd in een snel tempo. Recente voorbeelden hiervan zijn onder andere lekkage van het dak en het loslaten van wandtegels in de doucheruimten vanwege lekkende leidingen in de muren. ‘Het bestuur van SV Haulerwijk kan momenteel niet meer instaan voor de veiligheid van leden en bezoekers. Er zijn vrijwel geen vrijwilligers meer te vinden die tijd en energie willen steken in beheer en onderhoud.’

Twee verdiepingen

De eerste voorkeur voor de bouwlocatie ging namelijk uit naar de zuidzijde van het (dorps)park op de grens met het huidige complex. De bestaande problemen met de verkeersveiligheid werden dan opgelost door de huidige plaats van het clubgebouw in te richten als parkeerterrein. Uit informatie van een bouwbedrijf is overigens gebleken dat een gebouw met twee verdiepingen en met vergelijkbare functionaliteit tegen dezelfde bouwkosten kan worden gerealiseerd. ‘Wij gaan deze mogelijkheid nader onderzoeken.’ En misschien kan door compacter bouwen toch parkeerruimte ontstaan.

Steun van gemeente

De bouw van een energieneutraal clubgebouw - door Bouwgroep Dijkstra Draisma in de zomer van 2022 - kan alleen worden gerealiseerd met financiële steun van de gemeente. Daarbij is steeds uitgegaan van een derde van de investering, dus een half miljoen euro. De gemeente verstrekt daarnaast een renteloze lening van 400.000 of 500.000 voor 40 jaar, afhankelijk van de uitkomst van andere acties. En de club moet zelf dus dan ook nog een half miljoen bij elkaar harken, bijvoorbeeld aan subsidies. Voor het hele project is een BOSA-subsidie van twintig procent mogelijk (350.000 euro).

Eigen vermogen voor noodgevallen

SV Haulerwijk is financieel gezond, maar beschikt niet of nauwelijks over liquide middelen om grotere investeringen te kunnen doen. Het eigen vermogen van 50.000 euro wordt alleen in noodgevallen aangesproken. Het bestuur is van plan om een financiële bijdrage van haar leden te vragen in de vorm van een contributieverhoging, om toch ook de aflossing van de lening te kunnen financieren.

Nieuws

menu