Gemeenten maken clubs verantwoordelijk voor corona-check

Lintjo

Sporters en publiek van 18 jaar en ouder moeten sinds zaterdag bij bezoek aan een binnensportaccommodatie een coronatoegangsbewijs laten zien. Voor de buitensport zijn de maatregelen alsnog geschrapt. Daar is de opluchting groot. Maar de andere amateurclubs zitten met een enorme uitdaging en kampen vooral met een tekort aan vrijwilligers.

De gemeente Ooststellingwerf stelt net als in Weststellingwerf verenigingen verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen. Sportkoepel NOC*NSF roept gemeenten echter op de sportclubs te helpen. In de OWO-gemeente Opsterland hoeft topclub LDODK alleen op wedstrijddagen te controleren. Daar is de beheerder verantwoordelijk voor de controles tijdens trainingen. De korfbalbond KNKV meldt dat personen die met een functie aanwezig moeten zijn van deze verplichting uitgezonderd zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers en coaches (uit en thuis), scheidsrechters, alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging. Dat geld dan weer niet voor ouders die als chauffeur dienst doen.

Digitaal overleg

Wethouder Esther Verhagen van Ooststellingwerf: ‘Ik weet dat de Covid-19 maatregelen binnen- en buitensport impact heeft op onze verenigingen en hun vrijwilligers. Ik heb de clubs uitgenodigd voor een digitaal overleg met als doel de gevolgen die de maatregelen hebben voor de clubs in beeld te brengen. Wat gaat goed? En waar zitten risico’s waardoor de uitvoering van de maatregelen bij een club onder druk komt staan. De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs om de maatregelen uit te voeren, maar de gemeente is bereid om samen met de clubs na te denken hoe dit goed georganiseerd kan worden, mochten ze tegen problemen aanlopen. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat de gemeente ondersteuning gaat bieden en faciliteren.’

KNKV

Het KNKV hecht er veel waarde aan te benadrukken dat het belangrijk is dat sporten laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk blijft. ‘Terdege beseft het KNKV dat het besluit van de Rijksoverheid korfbalverenigingen voor een grote uitdaging zet in de komende periode.’ Er zijn bij de sportbonden grote zorgen over amateurclubs wel bij alle wedstrijden en trainingen de controles georganiseerd kunnen krijgen en het effect van het besluit op de totale sportbeoefening de komende winter. De bonden en NOC*NSF zullen volgens de volleybalbond NEVOBO, alles in het werk stellen om tot beter haalbare alternatieven te komen voor de binnensport. ‘Hiervoor blijven wij gezamenlijk het gesprek voeren met het ministerie van VWS.’

Lastige taak

‘Vanzelfsprekend voorzien we grote problemen bij de uitvoerbaarheid van deze maatregel voor en door verenigingen. Waar veel verenigingen nu al moeite hebben om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen voor de reguliere taken binnen een vereniging, komt deze lastige taak erbij. Een taak die zeer veelomvattend is, complex om te organiseren en bovendien binnen een vereniging tot niet voorspelbare situaties kan leiden. En dit terwijl sport juist laagdrempelig moet zijn, moet verbinden en moet zorgen voor een gezonde en vitale samenleving. De gekozen maatregel om een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen om deel te kunnen nemen aan georganiseerde binnensport is ontzettend lastig uitvoerbaar en raakt de kernwaarden van de verenigingssport.’

Nieuws

Meest gelezen