Tip de redactie

Dagelijks zijn de verslaggevers van de Nieuwe Ooststellingwerver op zoek naar verhalen. Ze checken feiten, laten alle partijen aan het woord en brengen het belangrijkste nieuws in de krant en online.

U kunt ons daarbij helpen. Heeft u een tip? Weet u van een misstand? Of heeft u een belangwekkende vraag waarop u een antwoord wilt?

Wat is een goede tip?

  • U beschikt over kennis of informatie van algemeen maatschappelijk belang.
  • Uw verhaal is interessant voor veel lezers.
  • Probeer uw tip zo veel mogelijk met feiten en bewijzen te onderbouwen.

Contact met de Nieuwe Ooststellingwerver-redactie

T: 088 - 800 4111

E: [email protected]

menu