Zorgen over Fochteloërveen door oprukkende bebouwing van Assen

Kan de wijk Kloosterveen in Assen wel verder uitbreiden door de impact op het Fries-Drentse Fochteloërveen? In de raad van Assen is men bang dat de voorgenomen uitbreiding wel eens niet door kan gaan. Het college blijft ondertussen onverstoorbaar door gaan met de plannen en trekt daar 350.000 euro voor uit.

Rond het Natura-2000-gebied is binnen een straal van 5 kilometer nu al te weinig ruimte voor de vogelsoorten om te slapen, rusten en om voedsel te vinden.

Rond het Natura-2000-gebied is binnen een straal van 5 kilometer nu al te weinig ruimte voor de vogelsoorten om te slapen, rusten en om voedsel te vinden. Gemeente Assen

Stikstof en het feit dat het natuurgebied een foerageergebied is voor beschermde ganzen en zwanen kan alle plannen van Assen wel eens torpederen. Rond het Natura-2000-gebied is binnen een straal van 5 kilometer nu al te weinig ruimte voor de vogelsoorten om te slapen, rusten en om voedsel te vinden. Het Fochteloërveen voldoet dus niet aan die Europese verplichting. En door de eerder bouw van woningen aan de Drentse kant is het dierenleven al verstoord bij het zoeken naar voedsel. De vele bezoekers en vliegtuigen versterken dat probleem. Toch wordt bij verkoop van kavels juist het Fochteloërveen als vestigingsvoorwaarde aangeprezen.

Beschermde vogels

Nieuws

Meest gelezen

menu