Woningbouwplan in Donkerbroek verdwijnt in de ijskast

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Lourens Looijenga

Het verzoek om twaalf woningen te bouwen aan de Schoolstraat in Donkerbroek wordt door het college naast zich neergelegd. Dat betekent volgens B & W niet dat de locatie niet in aanmerking komt voor woningbouw.

Het college wil eerst duidelijk krijgen waar goede mogelijkheden voor woningbouw in het dorp liggen en hoe deze benut kunnen worden. Het perceel in de Schoolstraat wordt daarbij ook meegewogen.

Taskforce Wonen

Het woningbouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. De locatie aan de Schoolstraat is in eigendom van de gemeente. De initiatiefnemer voor de woningbouw zou dus eerst het perceel moeten kopen. Ooststellingwerf wil voorlopig de regie zelf in handen houden en een onderzoek van de ‘Taskforce Wonen’ afwachten. ‘Het is verstandig om de mogelijkheden van de locatie eerst in breder perspectief te bekijken en pas daarna een uitspraak te doen over de wenselijkheid van woningbouw op deze locatie.’

Regie

De gemeenteraad wenst dat Ooststellingwerf zelf meer de regie neemt in de woningbouw. De Taskforce Wonen vult deze regierol in en zoekt uit wat een goede strategie is om woningbouw in de diverse dorpen mogelijk te maken. Het onderzoek van de Taskforce moet duidelijkheid geven over wat voor het perceel aan de Schoolstraat een goede strategie is.

De Taskforce heeft sinds de zomervakantie al divers uitzoekwerk opgepakt, ter voorbereiding op de te maken keuzen. Per 1 november is een projectleider aangesteld die het onderzoek en proces verder begeleidt.

Vertraging

Ondanks dat woningbouw op de locatie in Donkerbroek aansluit bij het gemeentelijk beleid en de ambities, is het volgens B & W nu te vroeg om een uitspraak te doen over het plan. Als uit het werk van de Taskforce blijkt dat hier goede bouwkansen voor het dorp liggen, komt de plek alsnog in ontwikkeling. Hoeveel vertraging eventueel optreedt, is op dit moment niet goed in te schatten. Veel hangt af van wat de Taskforce als eerste concreet acties benoemt en of deze locatie één van die actiepunten is. Als het daar onderdeel van uitmaakt, is de vertraging mogelijk enkele maanden, als het er geen onderdeel van uitmaakt, kan de ontwikkeling aan de Schoolstraat waarschijnlijk pas na enkele jaren worden opgepakt.

Nieuws

menu