Woningbouwplan in Donkerbroek leidt tot debat in raad. 'Plannen sluiten perfect aan bij ontwikkelingen'

Het huidige einde van de Schoolstraat in Donkerbroek. Google Maps

Het besluit van het college om de bouw van twaalf starterswoningen aan de Schoolstraat in Donkerbroek nog niet honoreren valt slecht bij een aantal raadsfracties.

Het college wil eerst via het werk van de ambtelijke ‘Taskforce Wonen’ duidelijk krijgen waar goede mogelijkheden voor woningbouw in het dorp liggen en hoe deze benut kunnen worden, zo is op 16 november besloten.

Contraproductief

Het onderzoek van de Taskforce moet duidelijkheid geven over wat voor het perceel aan de Schoolstraat een goede strategie is. Maar de raadsfracties van de VVD en Wij Lokaal zien geen enkele reden om daar op te wachten. ‘Dan werkt de Taskforce contraproductief.’ Het is binnen de bebouwde kom, er gelden dus geen provinciale restricties. De huidige gebruikers van de gronden en de omwonenden zijn volgens de twee fracties positief zijn over deze plannen. Het verzoek om te mogen bouwen kwam in september bij de gemeente binnen.

Motie

De gemeenteraad wil juist dat woningbouw op grond dat in het bezit is van de gemeente wordt bespoedigd nu de markt om woningen vraagt. De initiatiefnemer moet dan dus eerst de grond kopen van de gemeente. ‘De plannen sluiten perfect aan bij de ontwikkelingen in Donkerbroek. Er sprake is van verkoop van grond waarbij aanbesteding geen rol speelt.’ De twee fracties willen daarom via een motie het college in de raadsvergadering dwingen de bouw te bespoedigen in plaats van de bouw ‘te frustreren’.

Nieuws

menu