Woningbouw blijft hot item in Elsloo. Ook verkeersveiligheid staat hoog op de agenda

De hoge heg voor de school.

De hoge heg voor de school. Hendrik Betten

De Jeugdraad en de Vesuviusclub in Elsloo kregen op de vergadering van Plaatselijk Belang Elsloo-Tronde de handen op elkaar omdat zij nadrukkelijk de jeugd in het dorp willen houden.

Ze hielden een relaas over de toekomst van de peuterspeelgroep en de basisschool, hadden ideeën om jeugd te laten bewegen, pleitten voor het kunnen blijven sporten en voetballen in eigen dorp en willen dat er jongeren ook over een paar jaar betaalbaar kunnen blijven wonen in het dorp waar zij zijn geboren.

Er werd geopperd om bij woningbouw vooral samen te werken om tot een oplossing te komen. Plaatselijk Belang was ook zelf met de voorbereidingen bezig voor een inventarisatie onder de inwoners van Elsloo en om na te gaan waar behoefte aan is. ‘Nu het enthousiasme er is, kan dit ook het moment zijn om voor iedereen goede oplossingen te zoeken. Het is niet morgen klaar’, aldus Tom Eggen en Sil van den Berg van de Vesuviusclub. Een breed draagvlak met een plan voor het hele dorp met mogelijkheden voor senioren en starters kan er toe leiden dat er echt wel wat te bereiken is.

Melkfabriek

De plannen van projectontwikkelaar Arrows Transformers Real Estate om 54 woningen te bouwen op de plaats waar nu de oude melkfabriek staat, kunnen de prullenbak in. De projectontwikkelaar heeft het complex en terrein namelijk verkocht aan een andere projectontwikkelaar, die heel anders tegen de situatie aankijkt.

Plaatselijk Belang Elsloo was begin dit jaar erg verrast door de plannen van het bedrijf uit Voorburg die het fabrieksgebouw wilde slopen om daar hoogbouw te realiseren

PB juicht nieuwbouwinitiatieven in het dorp toe, maar beslist niet in de grootte zoals toen werd voorgesteld. Bovendien wil PB dat de oude melkfabriek tegen de vlakte gaat, omdat het al jaren geen visitekaartje voor het dorp is. De nieuwe eigenaar heeft inmiddels contact gezocht met de gemeente en wil als het mogelijk is een plan maken dat past bij Elsloo, dus veel kleiner dan het eerdere initiatief.

Veiligheid

Een hoge prioriteit ligt nog steeds bij de verkeerssituatie voor de K.J. Dijkstrabasisschool. Kinderen ondervinden hinder van het verkeer, dat de Hoofdweg als sluiproute richting Appelscha gebruikt. Er zijn plannen om de situatie veiliger te maken. Een parkeervak zou plaats moeten maken voor fietsstrook, dat dan naar het bestaande fietspad richting Elsloo-Zuid loopt. Dan hoeven leerlingen niet twee keer de Hoofdweg over te steken. Ook zou de hoge beukenhaag debet zijn aan de onveilige situatie.

Of er extra maatregelen genomen moeten worden om ongevallen op de kruising De Riete-Bûtenweg te voorkomen, hangt af van een onderzoek dat Plaatselijk Belang doet. Volgens inwoners wordt er op de weg veel te hard gereden, doen de plateaus niet wat er van werd verwacht en leidt de onoverzichtelijkheid tot onveiligheid.

Dorpswensen

Plaatselijk Belang beschikt al jaren over een dorpsagenda die periodiek wordt geactualiseerd. Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder de inwoners werd tijdens de activiteitendag ‘Elsloo Herleeft’ de bevolking geraadpleegt. PB vroeg prioriteiten en wensen aan te geven. Door de dorpsbewoners werden toen in volgorde van belang wonen, school en onderwijs, omgeving, jeugd, ouderen, sport en ontspanning aangestreept. Op basis van die reacties is PB aan de slag gegaan om de belangrijkste items uit te werken.

Sporten en bewegen

Met de slogan ‘Elsloo beweegt verder’ kreeg een groep inwoners, die in de zomer van 2021 de organisatie op zich nam, de bewoners van Elsloo en Tronde in de zomermaanden in beweging. Een aantal van die sporten worden nu wekelijks opgepakt. Ook werd er in samenwerking met PB en de sportverenigingen een enquête gehouden. Een werkgroep hoopt ook een nieuw publiek (jong en oud) aan te sporen te gaan sporten of in ieder geval te gaan bewegen. DOS’46 korfbalcoach Luca Spin benadrukte het belang van bewegen en de daarmee gepaard gaande betere gezondheid. De in het dorp wonende docent van Sport Fryslan hield een betoog om bepaalde doelgroepen toch te bereiken. ‘Hoe zorg je er voor dat inwoners die zich nog niet geroepen voelen om aan sport te doen, toch genoeg gaan bewegen?’ was het uitgangspunt van zijn verhaal. Plaatselijk Belang en de werkgroep hoopt de vruchten te plukken van de ideeën van Spin, die gelijk werd toegevoegd aan de werkgroep.