Wie helpt gymvereniging Haule uit de brand? ‘Het is erg leuk en er staat een leuke vergoeding tegenover'

Drie maanden. Zo lang kunnen kinderen in Haule nog gymmen als er geen nieuwe gymleider gevonden wordt. De huidige gymdocent helpt de gymvereniging tijdelijk uit de brand, maar dat tijdelijk is inmiddels alweer twee jaar.

In de zomer gymmen de kinderen buiten.

In de zomer gymmen de kinderen buiten. Martje Menken

De docent stopt vanwege drukte met andere werkzaamheden. Vanaf de kerstvakantie zit Haule zonder docent. De vereniging is naarstig op zoek naar iemand die hen uit de brand helpt, zodat de 26 kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen blijven gymmen.

De nood is hoog bij meer verenigingen in Ooststellingwerf. Oosterwolde slaakte vorig jaar juni de noodkreet en wist nog net het hoofd boven water te houden. De gymnastiekvereniging in Makkinga is net voor de zomer ter ziele gegaan en in Waskemeer al iets eerder.

‘Het is een chronisch probleem, waar veel gymnastiekverenigingen mee kampen. Natuurlijk is er wel eens een leider die wil helpen, maar dat is dan vaak voor heel kort’, vertelt Martje Menken, voorzitter van gymnastiekvereniging Haule. Begrijpen doen ze het niet in Haule. ‘Het is erg leuk, maar drie uurtjes in de week en er staat ook nog een leuke vergoeding tegenover.’ Ondanks vele oproepen in de krant, op posters en via sociale media is de respons nul. ‘Misschien heeft het met het imago te maken van de gymverenigingen in algemene zin.’ Maar, zegt ze erbij; ook de gymverenigingen gaan met de tijd mee. ‘We doen veel meer dan koprollen en tikspelen.’ En de beweging is zo goed voor kinderen.

Passen en meten

‘In principe is één persoon genoeg, maar twee is nog beter.’ Menken doelt daarmee op de damesgroep die ook les krijgt in de Mande in het dorp. ‘De leidster daar was al een aantal jaren geleden gestopt, maar is noodgedwongen teruggekomen. Ze kon wel alleen op de maandag, dus hebben we de les daar naartoe verplaatst.’ Dat kon tijdens corona, maar nu andere verenigingen en clubs, zoals de kaartclub en toneelvereniging, ook weer opstarten, wordt het lastig om dat in het dorpshuis te combineren. ‘Het is een beetje passen en meten, maar zolang het goed gaat..’

De jeugdleiding wordt gevraagd voor dinsdag van 16.30 tot 19.30 uur. Er is inmiddels overleg geweest met onder meer Scala en Sport Fryslân, maar zij kunnen ook geen oplossing bieden. ‘Scala wil wel eens helpen om een les te verzorgen, maar doet dat slechts sporadisch.’

Wie gymvereniging Haule wil helpen, kan contact opnemen met Menken via: martjemenken@hotmail.com.