Wethouder tornt niet aan handhaving op vakantieparken

Hildenberg (Roompot)

Het college van Ooststellingwerf blijft volledig achter het standpunt staan dat vanaf 1 oktober alle mensen, die permanent gaan wonen op een vakantiepark, daarop worden aangesproken. En als mensen dan geen aanstalten maken om te vertrekken wordt handhavend opgetreden.

De fracties van Vrije Partij Ooststellingwerf (VPO) en Lokaal Sociaal Ooststellingwerf (LSO) probeerden dinsdagavond in een commissievergadering via het vragenkwartier alsnog terug te komen op dit eind 2021 in gang gezette beleid. Maar veel effect had dat niet. Wethouder Marian Jager-Wöltgens beriep zich op een besluit van de gemeenteraad. En als die er nu anders over denkt, dan hoort ze dat wel. En ja, weerstand is er. ‘En dat was ook te verwachten’.

Op park de Hildenberg in Appelscha loopt door dat raadsbesluit een pilot ‘Vitale vakantieparken'. ‘We hebben de pilot gestart op goeie gronden, namelijk de bestemming in ere houden. Dat het dus geen woonwijk wordt maar iets toevoegt aan ons recreatief product.’ Ben Oostra van VPO vond het raar dat niet op de uitkomsten van de pilot wordt gewacht, voordat er wordt opgetreden.

Maar de wethouder tornt niet aan de datum van 1 oktober, die gekoppeld is aan het besluit van de raad over de pilot. ‘Anders is het dweilen met de kraan open. Dan komt er een stroom mensen binnen, die niet eens gewaarschuwd wordt.’ En voor alle parken geldt ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Tot onbegrip van Simon ter Heide van LSO. ‘Ik zie geen gelijke monniken.’

De wethouder zei wel dat er door bewoners op park Molenbosch in Oldeberkoop gekeken wordt of op dat park de recreatieve bestemming kan worden veranderd in een woonwijk. ‘Maar daar zijn wij niet mee bezig. Mochten er initiatieven zijn, dan horen we dat wel en dan kunnen we afwegen wat we er mee doen.’ Park De Hildenberg is volgens VPO ‘een woonwijk met recreatief doel’. Dat had die fractie bedacht, omdat er een openbare weg overheen loopt. Maar dat verandert volgens de wethouder toch echt niks aan de recreatieve bestemming.

Berend Leistra van de ChristenUnie bepleitte bij haar coulance om zoveel mogelijk onrust op de parken te voorkomen. Wethouder Marian Jager-Wöltgens zei alleen toe dat er na een waarschuwende brief een gesprek met een bewoner volgt. En als het gaat om het handhavende vervolg daarop is het wel een kwestie van maatwerk. En, zoals VPO inbracht, dan kan de krappe woningmarkt ook een reden zijn om even niet te kunnen verhuizen. ‘We zetten mensen niet op straat.’

Nieuws

menu