'We willen geen permanente bewoning op recreatieparken’

Eigenaren van vakantiewoningen op Buitenplaats De Hildenberg in Appelscha zijn totaal verrast door het plan om juist op dat park een pilotproject ‘Vitale vakantieparken’ te starten.

Een deel van golfpark De Hildenberg in Appelscha.

Een deel van golfpark De Hildenberg in Appelscha.

Dat maakte woordvoerster Kleinhout van de vereniging van eigenaren bekend. In het voorstel aan de gemeenteraad werd juist de indruk gewekt dat het idee van het park afkomstig is.

Ernstig verbaasd

De eigenaren zijn volgens de inspreekster bij een commissievergadering op onaangename wijze met de plannen gepresenteerd. Zo werd het park in beleving van de vereniging neergezet als een verloederd park met veel criminaliteit. ‘Zo kennen we ons park niet. Het park wordt goed onderhouden door de eigenaren, we waren ernstig verbaasd dat dit soort problemen geassocieerd worden met de Hildenberg. Het is een bruisend park met een florerende golfbaan en restaurant. De eigenaar zou dit hebben verzocht? Namens wie dan?’

Roompot

Op de achtergrond speelt duidelijk een eerder conflict met Roompot, dat minder dan 20% van de huisjes (27) op het park verhuurd. Via de rechter werd in 2019 afgedwongen dat de eigenaren helemaal niet verplicht zijn via Roompot hun huisjes te verhuren. Sommige eigenaren verhuren zelf, anderen hebben de recreatiewoningen voor eigen gebruik. Bij de bouw van nog eens 33 recreatiewoningen zou weer die niet bestaande huurverplichting via Roompot genoemd worden. ‘Die randvoorwaarde bestaat niet. Er is geen relatie met Roompot.’

Extra impuls

Overigens is de vereniging geen tegenstander van de pilot op zich. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een plan van aanpak, waaruit ook voor eigenaren duidelijk moet worden wat er gaat gebeuren. Een aantal vakantieparken in Ooststellingwerf dreigt de recreatieve functie te verliezen of heeft die al verloren. De provincie Friesland vraagt om actieve inzet en beleid van gemeentes om deze vakantieparken en andere toeristische logiesaccommodaties een extra impuls te geven. In Ooststellingwerf gaat het om zes van de dertien parken. Maar omdat ieder park anders is, blijft de vraag wat een pilot dan aan kennis oplevert voor de aanpak op een ander park. Maar in beginsel is de raad positief.

Recreatieve functie

Dat geldt minder voor het tweede deel van het raadsvoorstel. Het college wil bovenal dat parken hun recreatieve functie behouden. Permanente bewoning van recreatiewoningen zal nog maar zes maanden worden gedoogd, gelijk aan het beleid in Weststellingwerf en Opsterland. Daarna dreigt de bewoner een dwangsom. De beheerder van park De Hildenberg vraagt al enige tijd om bescherming van het park tegen permanente bewoning. Maar die doet dat dus niet namens alle eigenaren, maar alleen namens zijn baas Roompot. Hij doet dat zeker niet namens degenen die er permanent wonen. Dat probleem speelt ook elders in de gemeente.

Gedoogbesluit

Raadslid Simon ter Heide weet hoe het gaat op een recreatiepark in zijn dorp. ‘In Oldeberkoop woont iedereen permanent in bouwwerken die zonder vergunning zijn gerealiseerd.’ Hij wilde weten of het gedoogbesluit juridisch wel kan. ‘Iemand die een huisje koopt, weet via het koopcontract dat het een recreatiewoning is’, zo stelde wethouder Marian Jager. ‘Om de parken vitaal te houden, heb je ook handhaving nodig. We willen geen permanente bewoning op recreatieparken.’

Handhaven

Het CDA wil helemaal geen koppeling tussen de pilot en het nieuwe gedogen. De VVD vindt het ook raar dat er al een collegebesluit ligt over de aanpak van permanente bewoning. ’Dat beleid wordt er nu doorheen gefietst.’ Volgens de wethouder is dat een bevoegdheid van het college. GroenLinks voorspelde allerlei ingewikkelde sociale situaties, gelet ook op de problemen op de huizenmarkt. En handhaven wordt volgens GroenLinks en de PvdA ook een enorm probleem. De mensen die dat moeten doen zijn er immers niet. ‘We zijn hier helemaal niet klaar voor’, zo zei ook Wolter Slager van Wij Lokaal.

‘Kraan gaat dicht’

De wethouder benadrukte daarop dat de aanpak zich richt op nieuwe meldingen over permanente bewoning. ‘De kraan gaat dicht, allereerst voor de nieuwe 33 woningen op de Hildenberg. De bestaande gevallen op andere parken gaan we nu niet ineens actief oppakken.’