Vroeger, toen je woning nog de hoogte van je contributie bepaalde

58 en 55 Jaar waren ze vrijwilliger bij uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten in Appelscha. Durk de Jong en Sietse Oldersma namen maandag afscheid van het baantje waar ze hun ziel en zaligheid in stopten.

Durk de Jong (links) en Sietse Oldersma.

Durk de Jong (links) en Sietse Oldersma. Rens Hooyenga

We gaan terug naar het jaar 1963. Het is het moment dat Durk de Jong – toen 36 – zich aanmeldt als vrijwilliger van de uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten in Appelscha. Een periode waarin we nog niet helemaal duidelijk hadden wat iedereen aan contributie moest betalen, vertelt hij. ‘Volgens mij hadden we zes bedragen, waaruit wij als bestuur kozen om de leden te vragen’, vertelt hij. Twee gulden vijftig, vier gulden vijftig en zeven gulden vijftig, herinnert hij zich nog als opties. ‘Vaak keek je naar de woning waar je voor stond en bepaalde je de hoogte van het bedrag’, vult Sietse Oldersma (81) hem aan. Hij trad in drie jaar later, in 1966, toe tot het bestuur. Bij een groot huis een hoog bedrag, een bewoner van een kleine woning betaalde wat minder. ‘We hebben het toen wel teruggebracht naar drie verschillende bedragen.’

Nieuwe aula

Momenteel is De Jong 94 jaar en is 58 jaar vrijwilliger bij Draagt Elkanders Lasten. Oldersma 55 jaar, waarvan veertig jaar secretaris, vijf jaar penningmeester en sinds 2008 voorzitter. De Jong was tot vijf jaar geleden penningmeester. ‘Vanwege gezondheidsredenen ben ik daar destijds mee gestopt’, geeft hij aan. Sinds de jaren zestig trokken ze samen op, tilden de uitvaartvereniging naar een hoger platform en realiseerden een nieuwe aula in het dorp. ‘We wisten wat we aan elkaar hadden en dat liep altijd gesmeerd.’

Bestuur met alleen vrouwen

Tot nu. De Jong en Oldersma stoppen, nemen afscheid van het bestuur. De twee hebben in Froukje van Nieuwenhoven (voorzitter) en Mariska Terpstra (penningmeester) waardige opvolgers. Al eerder trad Boukje Hoeksma toe als secretaris. Van een compleet mannenbestuur naar voor het eerst een bestuur dat volledig uit vrouwen bestaan. Of zij het ook zolang volhouden als de heren, is afwachten. Beide mannen kregen een passend afscheidscadeau. En: alle leden, wees gerust. Iedereen betaalt momenteel dezelfde contributie.