Vroeger, toen je woning nog de hoogte van je contributie bepaalde

58 en 55 Jaar waren ze vrijwilliger bij uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten in Appelscha. Durk de Jong en Sietse Oldersma namen maandag afscheid van het baantje waar ze hun ziel en zaligheid in stopten.

Durk de Jong (links) en Sietse Oldersma.

Durk de Jong (links) en Sietse Oldersma. Rens Hooyenga

We gaan terug naar het jaar 1963. Het is het moment dat Durk de Jong – toen 36 – zich aanmeldt als vrijwilliger van de uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten in Appelscha. Een periode waarin we nog niet helemaal duidelijk hadden wat iedereen aan contributie moest betalen, vertelt hij. ‘Volgens mij hadden we zes bedragen, waaruit wij als bestuur kozen om de leden te vragen’, vertelt hij. Twee gulden vijftig, vier gulden vijftig en zeven gulden vijftig, herinnert hij zich nog als opties. ‘Vaak keek je naar de woning waar je voor stond en bepaalde je de hoogte van het bedrag’, vult Sietse Oldersma (81) hem aan. Hij trad in drie jaar later, in 1966, toe tot het bestuur. Bij een groot huis een hoog bedrag, een bewoner van een kleine woning betaalde wat minder. ‘We hebben het toen wel teruggebracht naar drie verschillende bedragen.’

Nieuwe aula

Nieuws

menu