Vijftien kunstenaars maken nog kans op plek op Open Stal

Sijtze Veldema

Oldeberkoop - Het kunsttalentproject Verhalen in het Landschap krijgt een vervolg. Zondag 28 oktober zijn 15 (van de 129) deelnemers bekend gemaakt die aanmerking komen voor de masterclasses van de 5 kunstenaars Christiaan Kuitwaard, Anne Feddema, Tryntsje Nauta, Tjibbe Hooghiemstra en Gerrit Terpstra.

Honderden mensen bezochten de afgelopen 3 weken de tentoonstelling 'Verhalen in het landschap' die de stichting O18 organiseerde in het CAV-gebouw in Oldeberkoop. In het kader van de Culturele Hoofdstad wilde O18 meer aandacht vestigen op talentontwikkeling in de beeldende kunst. Uiteindelijk deden 129 kunstenaars, amateurs en professionals, met ruim 260 werken mee aan de tentoonstelling.

Workshops en werkbesprekingen

In dit project is een rol weggelegd voor de Friese kunstenaars Tryntsje Nauta, Christiaan Kuitwaard, Anne Feddema, Gerrit Terpstra en Tjibbe Hooghiemstra. Deze exposeerden zelf ook werk, gaven workshops en hielden werkbesprekingen. Ook beoordeelden zij welke veertien deelnemers in aanmerking komen voor de masterclasses. Zondag, de laatste dag van de expositie, werd het juryrapport voorgelezen en de namen bekend gemaakt. De vijftiende deelnemer werd gekozen door het publiek.

Negenhonderd stemmen

Er ontstonden vaak levendige discussies over het werk en de gronden waarop je nu voor iets moest kiezen. Van de naar schatting 1500 mensen die de tentoonstelling bezochten brachten 900 een stem uit. De namen van de deelnemers zijn: Mark Algra, Sybrand Alle, Evelyn Bos, Johannes Bosgra, Vera Damhuis, Elly van Elp, Tineke Fischer, Martina Hadlikova, Marieke van Leeuwen, Jan Moes, Margriet Reinalda, Eelena Tzankova, Melda Wibawa en Valère Wittewrongel. De publiekskeuze viel op Roel van der Veer.

Kunstroute Open Stal

Zij gaan komende winter met de meesters aan de slag. Het werk dat daaruit voortkomt wordt in het voorjaar van 2019 geëxposeerd. Ook dan volgt er weer een jurering, waarna de twee die de sterkste ontwikkeling hebben doorgemaakt een solopresentatie krijgen tijdens kunstroute Open Stal van 2019. De overige dertien krijgen daar een groepsexpositie. Voor het zover is, gaan de deelnemers komende winter eerst aan de slag.

Na deze eerste editie is het doel om dit project verder uit te bouwen naar een meerjarig project. Dit omdat deze eerste editie heeft laten zien dat het een project is wat voldoet aan een grote behoefte onder kunstenaars/amateurs en publiek.

www.verhaleninhetlandschap.nl