Veldbioloog Gerrit Tuinstra: ‘De lamp is mijn ding’

Vanuit het struweel en de velden met wuivende margrieten klinkt het gezang van de veldleeuwerik, zwartkop en geelgors. En van verschillende soorten piepers (gras- en boompiepers), die als parachuutjes naar beneden dwarrelen. Dit registreert veldbioloog Gerrit Tuinstra razendsnel.

Gerrit Tuinstra.

Gerrit Tuinstra. Anne Westerhof

Hij monitort het leven in en boven de grond en vertelt dat 90% van de broedmonitoring van de zangvogels om het geluid gaat. Het voorbeeldproject ‘Van Akker naar Bakker’ in Elsloo is de locatie waar hij de monitoring van het project onder zijn hoede heeft. Hier is 4 hectare land van boer Karl Brouwer met tarwe ingezaaid. Gerrit Tuinstra is werkzaam als projectmedewerker en adviseur bij Landschapsbeheer Friesland (LBF). De aftrap van dit duurzame project, met in de hoofdrol biodiversiteit, is net achter de rug. Nu wordt de nulmeting vastgelegd om vervolgens na enkele jaren van registratie te inventariseren wat de impact is op het insecten- vogel- en plantenleven.

Variatie

Nieuws

menu