Twee extra woningen in Donkerbroek

De twee bewuste kavels in de zuidwesthoek van het plangebied (met rode stip). Gemeente Ooststellingwerf

B & W wil de bouwmogelijkheden in het gebied ‘Donkerbroek-West’ iets verruimen. Het gaat om twee woningen. Alleen kan dat niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Voor het zuidelijk deel van Donkerbroek West is een nieuw plan nodig.

Dit plangebied is gelegen aan de rand van Donkerbroek. De gronden zijn momenteel deels bebouwd met woningen. Daarnaast kunnen er nog enkele woningen worden gebouwd. De onbebouwde gronden zijn al bouwrijp gemaakt. Daar kunnen twee woningen meer worden gebouwd, dan de vijf die mogelijk zijn op grond van het bestemmingsplan ‘Donkerbroek West’.

Zuidwestelijke dorpsrand

In het voorliggende bestemmingsplan kunnen er in het plangebied vier woningen als twee-onder-een-kap en drie vrijstaande woningen worden gebouwd. De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Oude Tramweg en de Posthuisweg. ‘Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt de zuidwestelijke dorpsrand (gezien vanaf de N381) daarmee netjes afgerond. Nu is er nog een lege hoek naast de al gebouwde woningen aanwezig en is er zicht op een achtererfgrens, terwijl het de bedoelingen is om voortuinen aan de weg te zien.’

Reservepot

Op basis van woningbouwafspraken met de provincie kan de gemeente uit een zogeheten ‘reservepot’ nog twintig woningen bouwen. Dit zijn twintig woningen die alvast ingezet kunnen worden omdat de verwachting is dat niet alle voorgenomen woningbouwplannen ook daadwerkelijk gebouwd worden. Van die twintig woningen komen er dus twee in Donkerbroek, mist de gemeenteraad dat ook een goed idee vindt. Het is volgens het college geen stedelijke ontwikkeling. Dat betekent dat er geen sprake is van een MER-beoordelingsplicht.