Stichting wil kerkgebouw in Elsloo veiligstellen

De kerk in Elsloo. Eigen foto

Elsloo - Met het oprichten van Stichting Het Karkehuus hopen de initiatiefnemers het bezit van het kerkgebouw, de begraafplaats en de klokkenstoel voor het dorp Elsloo veilig te stellen.

In Elsloo is de Stichting Het Karkehuus opgericht. Dat gebeurde in het Karkehuus achter de Dorpskerk. De oprichtingsakte werd gepasseerd door kandidaat-notaris mr. G.J. Koops van De Werven Notarissen uit Oosterwolde.

In het Stichtingsbestuur zitten vijf bestuurders. Dat zijn uit Elsloo Martin Haveman (voorzitter), Aad Oudshoorn (penningmeester), Marian Lommers en Henk Eggen en Tjeerd Oenema (secretaris) uit Oosterwolde.

Kerkenraad

De kleine kerkelijke Hervormde Gemeente Elsloo kampt al jaren met het probleem om de Kerkenraad op sterkte te houden. Overleg met de belijdende leden van de Hervormde Gemeente om nieuwe leden van de Kerkenraad te vinden leverde de afgelopen jaren geen resultaat op. De toekomst van de kerkelijke gemeente Elsloo en haar bezittingen staat daardoor op het spel. In december 2019 werd voor het laatst een reguliere kerkdienst in Elsloo gehouden.

Kerkelijk adviseur

Voor overleg en advies over de toekomst van de Hervormde Gemeente Elsloo heeft de Kerkenraad kerkelijk adviseur Tineke Klei ingeschakeld en na toestemming van het CCBB (het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken) is besloten een stichting op te richten waarin de bezittingen van de Kerkvoogdij worden ondergebracht. Tot die bezittingen horen het kerkgebouw, de begraafplaats, de klokkenstoel en een aantal landerijen.

Toekomst

Over de toekomst van de geloofsgemeenschap van de Hervormde Gemeente Elsloo vindt overleg plaats met de Hervormde Gemeentes van Boijl en Makkinga.