Stichting is klaar om exploitatie sporthal De Bongerd in Haulerwijk over te nemen

Foto: Rens Hooyenga

Het beheer en de exploitatie van sporthal de Bongerd in Haulerwijk voor de periode van 2022 tot en met 2026 is geborgd. Stichting Sporthal De Bongerd wordt de nieuwe exploitant.

De exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Laco Ooststellingwerf B.V. is eind vorig jaar opgezegd. Voor het beheer en de exploitatie van sporthal de Bongerd vanaf 2022 stelde Haulerwijk, via het Sportplatform, het burgerinitiatief en projectplan Doarpsskûte Haulerwijk op.

Afspraken

Het Sportplatform diende dit jaar een schriftelijk verzoek in om het beheer en de exploitatie van sporthal de Bongerd voor de periode 2022 t/m 2026 toe te kennen aan de stichting. Met de Stichting Sporthal De Bongerd heeft de gemeente gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Daarnaast heeft de stichting afspraken gemaakt met Laco over de overname van het personeel en de inventaris. De stichting is nu klaar om het stokje over te nemen.

De stichting ontvangt een lening van 50.000 euro voor de aankoop van inventaris. De lening is renteloos en heeft een looptijd van vijf jaar.

Nieuws

menu