Stichting Vakantiespel krijgt meer geld door hogere kosten. Met name de huisvestingskosten van de vakantiespelleiding vallen veel hoger uit

De eerste dag van de Vakantiespelweek in 2021.

De eerste dag van de Vakantiespelweek in 2021. Rens Hooyenga

De structurele subsidie voor de Stichting Vakantiespel Ooststellingwerf wordt met ruim 2500 euro verhoogd tot 10.250 euro.

De stichting krijgt sinds jaar en dag subsidie van de gemeente voor de uitvoering van haar activiteiten. De stichting vroeg de gemeente om een verhoging van de subsidie om de activiteiten op een goede manier te kunnen voortzetten.

Met name de huisvestingskosten van de vakantiespelleiding vallen veel hoger uit dan in de voorgaande jaren. Deze kosten stijgen door brandveiligheidseisen van de verblijfsaccommodatie. Ook door de stijging van de grondstoffen krijgt de stichting te maken met hogere kosten, zoals het busvervoer van de kinderen en dagelijkse boodschappen. Om Vakantiespel voor iedereen toegankelijk te houden, wil de stichting de oplopende kosten (nog) niet verhalen op de ouders van de deelnemers.