Slotdienst in kerk van Elsloo roept gemengde gevoelens op

Helmich Hammer bekijkt emotioneel de net overhandigde oorkonde. Hendrik Betten

Elsloo - Bezoekers van de kerkdienst in de Hervormde Kerk van Elsloo keken zondag terug en blikten vooruit. Het was niet alleen de laatste reguliere zondagdienst in de dorpskerk, ook werd Henk Schurer herdacht. Daarnaast werd kerkrentmeester Helmich Hammer in het zonnetje gezet en was er een vooruitblik op 2020, als de hervormde kerkgemeenschap van Elsloo opgaat in de gemeente Makkinga.

Hammer ging in de dienst terug naar het jaar 1912, toen 36 lidmaten in café Oenema de beslissing namen een nieuw kerkgebouw op het ‘Kerkebrinkje’ aan de Dorpsstraat in Elsloo te bouwen. In 1913 werd de bouw afgerond. Tegenwoordig kent de hervormde gemeenschap in Elsloo vijftien lidmaten en is er al jaren een tekort aan ambtsdragers. Daarom gaat de gemeenschap op in die van Makkinga.

De hervormde gemeenten van Boijl, Elsloo, Makkinga en Olde- en Nijeberkoop sloten medio 1973 en samenwerkingsverband om de werkzaamheden te kunnen voortzetten bij een steeds kleiner worden aantal gemeenteleden. De gemeenschappen besloten niet langer te wachten om tot één gemeente te komen, maar een samenwerking aan te gaan. Na 26 jaar maakte Oldeberkoop zich in 1999 los van de streekgemeente en groeide er een hernieuwde eenheid tussen de andere drie gemeenschappen. Daar blijven in 2020 twee van over.

Geen opvolgers

Halverwege november 2015 werd er al met de kerkleden gediscussieerd over de toekomst van de kerk in Elsloo. Drie dames namen toen de taak van ambtdrager op zich. ‘Daar waren en zijn we superblij mee’, zei Hammer in zijn slotwoorden. Met de kerkenraad zette het drietal de afgelopen vier jaar het een en ander op poten en verleende de nodige bijstand in het kerkenwerk. Hammer: ‘Maar nu er nog twee ambtsdragers over zijn en er geen opvolgers zijn, is de beslissing genomen om naar Makkinga te gaan.’

Inhoudelijk zijn de kerkenraden van Elsloo en Makkinga en die van de streekgemeente Frieslands End al bezig de fusie tussen Makkinga en Elsloo goed in kaart te brengen. Duidelijk is dat de streefdatum van 1 januari 2020 niet wordt gehaald. Veel dingen moeten nog worden voorbereid en (juridisch worden) goedgekeurd door diverse kerkelijke organen. Dit kost meer tijd dan verwacht. De kerkdiensten zijn met ingang van 1 januari om de week in de kerken van Boijl en Makkinga.

Oorkonde

De 66-jarige Helmisch Hammer werd in het zonnetje gezet vanwege zijn jarenlange inzet voor de kerkgemeenschap Elsloo en voor Frieslands End. Hij ontving een oorkonde voor ‘het uitvoeren van diverse ambtelijke werkzaamheden gedurende een periode van vijftien jaar’ en een erepenning in zilver van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Wiesje van der Berg richtte namens de kerkgemeenschap een woord aan Hammer. Ook was er van de kerkenraad nog een dinerbon voor twee. Hammer: ‘Ik had het liever allemaal anders gezien, maar ik vind dit een mooi aandenken en erkenning en waardering voor het vrijwilligerswerk. Echt super.’

Hammer is geboren en getogen in Genemuiden en sinds mei 2005 is Hammer ouderling-kerkrentmeester in Elsloo. Hij zette zich niet alleen in voor het besturen van de kerk. Naast de verzorging rondom de kerkdiensten en speciale bijeenkomsten in de kerk hield Hammer zich bezig met de restauratie van de klokkenstoel, de restauratie van de zeskantige kerkentoren en torenhaan, het beheer van de eigen zaalruimte ’t Karkehuus en het beheer en verzorging van de begraafplaats achter de kerk. Daar werden onder zijn leiding ook een strooiveld en kinderkerkhof aangelegd, werden de graftrommels gerestaureerd en werd het pad rondom de begraafplaats half- verhard aangelegd.

Hammer hoopt dat de nieuwe stichting Het Karkehuus respectvol en vooral zuinig mee omgaat met de kerk van Elsloo. De stichting beheert voortaan de kerkelijke gebouwen, de klokkenstoel en de begraafplaats achter de kerk. Het Karkehuus probeert met anderen speciale activiteiten in de dorpskerk te ontplooien.

Henk Schurer

De kerk van Elsloo was ook de plek waar kerkrentmeester Henk Schurer, geboren en getogen in Elsloo, maar al jaren in Oosterwolde woonachtig, zijn hart aan had verpand. Schurer, die 27 jaar voor de kerkgemeenschap op veel terreinen actief was en tal van functies in het Elsloo’se verenigingsleven bekleedde, overleed vorige week op 85-jarige leeftijd. In de zondagdienst werd Schurer herdacht.

Dominee Peter John van Ool uit Tynaarloo ging in de dienst voor. Fokke van der Woude uit Oosterwolde bespeelde als vaste organist in Elsloo het orgel.