Slagbomen moeten er voor zorgen dat straks alleen gemotoriseerd verkeer met een ontheffing over een deel van de Fochteloërveenweg door het Fochteloërveen kan

De Fochteloërveenweg. FOTO RENS HOOYENGA

Het college van B&W van Ooststellingwerf is van plan om een deel van de Fochteloërveenweg door het Fochteloërveen permanent af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Landbouwverkeer dat in dat gebied moet zijn en aanwonenden krijgen een ontheffing.

Slagbomen moeten ervoor gaan zorgen dat het gemotoriseerd verkeer er niet meer langs kan. De slagbomen herkennen de kentekens van de voertuigen van aanwonenden en landbouwverkeer waardoor zij door kunnen rijden. Fietsers kunnen langs de slagbomen en zo gebruik blijven maken van de weg.

De Fochteloërveenweg wordt op twee plaatsen afgesloten: bij de werkschuur van Natuurmonumenten en bij de Bonghaar. De parkeerplaatsen blijven allemaal bereikbaar, evenals de aanliggende boerderijen.

Het college is dit van plan omdat er verstoring van de natuur is in het gebied en er onveilige situaties ontstaan door te veel gemotoriseerd verkeer op een weg die veel gebruikt wordt door fietsers en wandelaars. De gemeente gaat twee jaar kijken naar wat voor effect de wegafsluiting heeft. Daarna wordt gekeken naar een definitief plan voor de weg.

Het plan ligt nu eerst ter inzage. Na zes weken neemt het college een definitief besluit. Daarna kunnen belanghebbenden gedurende zes weken bezwaar indienen. Als dat allemaal is afgerond, kunnen de slagbomen worden geplaatst.

Nieuws

menu