Schrieversronte wil snel duidelijkheid over financiering. 'We moeten nu toch echt weten waar we aan toe zijn en hoeveel geld we krijgen'

De Stellingwarver Schrieversronte wacht nog steeds op duidelijkheid over hoe de gemeenten West- en Ooststellingwerf de organisatie dit jaar financieren. Directeur Abel Darwinkel verwacht dat er binnenkort overleg is met gemeentelijke en provinciale ambtenaren. Hij heeft recent een gesprek gehad met wethouder Roelof Theun Hoen van Weststellingwerf.

‘Je kunt wel een keer voor een project aankloppen bij derden voor een bijdrage, maar niet voor zes projecten per jaar.’

‘Je kunt wel een keer voor een project aankloppen bij derden voor een bijdrage, maar niet voor zes projecten per jaar.’ Eigen foto

Darwinkel zegt dat de raadsverkiezingen het overleg ook hebben vertraagd. De onzekerheid over wie de nieuwe portefeuillehouders cultuur worden speelt dan ook mee. Drie jaar was er door provincie en gemeenten gewerkt aan een nieuwe regeling, die per 1 januari 2020 in is gegaan. Concreet betekende het dat van de subsidie 33% door de gemeenten zou worden doorbetaald en 33% door de provincie. De rest moest verdiend worden met subsidies en fondsenwerving voor projecten. In de praktijk betekende dat, dat de Schrieversronte veel minder te besteden had dan de 138.000 euro tot en met 2019.

Aankloppen