Schrieversronte nemt ofscheid van drie bestuursleden

De aftredende bestuursleden (vlnr): Akkie Zeilstra, Jan Russchen en Geertje Otten. FOTO LENUS VAN DER BROEK

Tiedens de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte op zaoterdag 25 september wodde ofscheid neumen van de bestuursleden Akkie Zeilstra, Jan Russchen en Geertje Otten.

Veurzitter Klaas van Weperen bedaankte de drie scheidende bestuursleden veur et veule wark dat ze veur de Schrieversronte daon hebben en vanzels was d’r ok een bossien bloemen. De drie ni’je bestuursleden die verleden zaoterdag benuumd binnen, bin Hennie Duin van De Knolle, Marianne Sloot uut Makkinge en Ageeth Bos uut Steggerde.