Schoolplein in Elsloo wordt opnieuw vernieuwd

Hendrik Betten

Elsloo - Het schoolplein van de Meester K.J. Dijkstraschool in Elsloo krijgt een gedaantewisseling. Nog maar zes jaar geleden kreeg het plein in het kader van een ‘groen schoolplein’ ook een opknapbeurt. In de tussenliggende periode werd het plein nog een paar keer aangepast.

Door de wet- en regelgeving zijn enkele speeltoestellen niet meer van deze tijd. Het jaarlijks inspectierapport en de eigen bevindingen van de schoolleiding, oudervereniging en ouders bevestigden dat de toestellen verouderd en onveilig zijn.

Plannen maken

Dit bood de mogelijkheid om het plein anders in te vullen en te moderniseren. Reden voor de schoolorganisatie om plannen te maken voor nieuwe speelattributen en een geheel nieuwe pleinindeling.

Een speel- en projectplan voor de renovatie van het schoolplein werd gaandeweg geboren. Bij de toestelkeuzes is in de oriënterende fase rekening gehouden met de uitkomsten van de ideeën, wensen en behoeften van de leerlingen uit bovenbouw (groep 6 t/m 8). De toestellen worden van duurzaam materiaal dat niet schadelijk is voor het milieu.

Drie fases

Omdat ook de peuterspeelgroep Pippeloentje gebruik maakt van het plein is er voor gekozen de plaatsing in drie fasen te doen: eerst het schoolplein, dan de voorzijde van het gebouw en vervolgens het peuter- en kleuterplein.

Op het vernieuwde schoolplein komen een vogelnestschommel, een klim- en kleutertoestel, een speelhuisje en een duikelrek. Dat betekent dat de huidige klimzeshoek en de grote wip verdwijnen. Omdat ook aan de voorzijde meer uitstraling van het schoolgebouw gewenst is, komt daar op het grasveld een klimachthoek.

Financiën nog niet rond

Voor het vernieuwde schoolplein is veel geld nodig. Achter de schermen wordt gewerkt om het benodigde geld bijeen te krijgen. Door diverse acties is er al een mooi bedrag opgehaald. De opbrengst van de eerder gehouden kerstmarkt, de prijs toegekend door Appelstap, de opbrengst van Bag2school en de Albert Heijn-plakactie vormen een deel van de financiering. Met het aanschrijven van fondsen, instanties, sponsoracties en zelfwerkzaamheid probeert de school de kosten voor de aanschaf van speelwerktuigen bijeen te krijgen.

Zodra de financiën rond zijn, wordt de volgende stap gezet. De overkoepelende scholenstichting Comprix en de oudervereniging hebben aangegeven dat ze de bestrating en de vogelnestschommel willen financieren. De realisatie gaat een jaar duren. September 2021 wordt als uitgangspunt genomen.

Groen schoolplein

De aanleg van het groene schoolplein was in 2014 een van de deelprojecten van het project ‘Elsloo-Tronde groen dorp tusen Tjonger en Lende’. Op vijf zaterdagen zetten vrijwilligers en bedrijven zich in om het ‘groene schoolplein’ met verschillende hoekjes te realiseren. Ook de boombank rond de markante lindeboom en entree naar school hoorden bij dat project. Verder werd het schoolplein verfraaid met een bank rondom de plantaan en kwamen er vijf fruitbomen. Ook werden nestkastjes aan de zogenoemde boom-muur van de school geschroefd en werd voorzichtig gestart met een schooltuin.

In de volgende fase in 2016 kwam, na de komst van de peuters en het plaatsen van een verhoogd hek, de picknickbank terug, werd de tafeltennistafel en de natuurlijke ‘teletubbieberg’ met glijbaan verwijderd, de zandbak veranderd en kwamen er rode cirkels om de speelwerktuigen en rode tegellijnen op het plein ter afbakening.