Schelpenpad langs de Linde maakt plaats voor beton

Er wordt druk gewerkt aan het fietspad. Hendrik Betten

Loon- en aannemingsbedrijf De Samenwerking BV uit Elsloo is begonnen met de voorbereidingen om het schelpenfietspad van de Bovenweg in Nijeberkoop langs de Linde naar de Bekhofweg (Bekhofschans) onder Oldeberkoop om te vormen tot een betonverharding.

In opdracht van de gemeente Ooststellingwerf worden de werkzaamheden uitgevoerd. Het weghalen van de schelpen en afvlakken van de bovenlaag ging dermate vlot dat de firma Heijmans deze week begint met het betonstorten op het drie kilometer lange fietspad. Na het storten volgt nog de afwerking aan beide zijden van het pad.

Ooststellingwerf wil met de vervanging een impuls geven aan het gebruiksgenot voor fietsliefhebbers. Door de aanleg van een betonpad, dat voor een deel langs de Linde loopt, wordt het tot nu toe steeds kleiner wordende schelpenpad beter toegankelijk.

Nieuws

menu