Raad van State kijkt ook naar geluidsscherm op Prikkedam; of scherm wel of niet werkt is niet relevant in deze procedure

Gerrit Jan Prakken

Er diende maandag nog een tweede zaak bij de Raad van State over het circuit ‘De Prikkedam’ in Makkinga. Het echtpaar Van Rossem vocht in hoger beroep de omgevingsvergunning van de gemeente Ooststellingwerf aan voor een nieuw geluidscherm.

Daarover had de rechtbank in Noord-Nederland op 24 december 2019 een besluit genomen.

Geluidswal

In december 2016 had de motorclub in Makkinga zonder vergunning een geluidsscherm geplaatst op de bestaande geluidswal direct langs circuit Prikkedam. De gemeente denkt dat het nieuwe scherm ‘geluidstechnisch’ voldoende is om te komen tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het gaat in deze procedure alleen om het bouwen. Of dat scherm wel of niet werkt is niet relevant in deze procedure. Een scherm komt er in het belang van de omwonenden. Voor de advocate van de MSV was het dan ook volstrekt onduidelijk wat het echtpaar Van Rossem met deze procedure wil bereiken. Ze kreeg ook geen antwoord op die vraag.

‘Niet in strijd met bestemmingsplan’

De gemeente vond de gevraagde omgevingsvergunning niet in strijd met het bestemmingsplan, dat dus sinds vandaag nog ter beoordeling bij de Raad van State ligt. De rechtbank Noord-Nederland heeft eerder geoordeeld dat het scherm in lijn is met dit door de raad in oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan. Het scherm is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De vraag is of de rechtbank Noord-Nederland de hand heeft overspeeld om het te toetsen aan het inmiddels wel door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan.

Nog niet in werking

Formeel was het bestemmingsplan namelijk nog niet in werking, omdat er in december 2019 nog een verzoek tot een voorlopige voorziening bij de Raad van State liep, wat overigens op 17 januari 2020 niet leidde tot een schorsing van het bestemmingsplan. Het toetsingskader van de rechtbank was dus in december een nog niet in werking getreden bestemmingsplan. Maar volgens de gemeente was het scherm ook niet in strijd met het oude bestemmingsplan. Het had geen verschil gemaakt.

Nieuws

Meest gelezen

menu