Raad kan bestemmingsplan voor nieuwe woningen in Appelscha vaststellen

Gemeente Ooststellingwerf

Op de vrijgekomen locatie na de verhuizing van supermarkt Poiesz in Appelscha wordt de bouw van maximaal twaalf woningen mogelijk gemaakt.

In het gebied valt ook een perceel aan het Smidslaantje. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er werd een zienswijze bij de gemeenteraad ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen aan het bestemmingsplan. B & W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan vast te stellen.

De leeggekomen locatie zou tot gevolg kunnen hebben dat in het dorp een rotte kies ontstaat. Invulling met detailhandel ligt niet voor de hand, gezien de toename van aankopen via internet en gelet op de ligging aan de rand van het winkelgebied. De realisatie van woningbouw is volgens de gemeente daarom een goede invulling. Het gebied sluit aan op bestaande woningbouw.