Provincie Fryslân zwijgt over weghalen protestvlaggen: 'We komen niet met tussentijdse rapportages'

Protestvlaggen op de rotonde in de provinciale weg bij Workum op 30 augustus. Foto: Niels de Vries

De provincie Fryslân zwijgt over de stand van zaken bij het verwijderen van de protestvlaggen.

Gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) maakte op 30 augustus bekend dat het mooi geweest was met al die omgekeerde Nederlandse en boerenzakdoekvlaggen op de provinciale gronden langs provinciale wegen. ,,We hebben het lang gedoogd omdat we ruimte wilden geven aan de emoties. Maar het is nu tijd om ze weg te halen van onze terreinen.” Ook meerdere Friese gemeenten sloten zich hierbij aan.

Boeren en sympathisanten kregen tot maandag 12 september de tijd om hun protestattributen tegen het stikstofbeleid te verwijderen. Daarna zijn de overheden in actie gekomen.

Geen tussentijdse rapportages

Duidelijk is dat het nodige vlagmateriaal inmiddels is verwijderd. Maar op vragen hoe het nu exact staat met de verwijderoperatie en of dit al of niet door de demonstranten zelf is gedaan, wil de provincie geen antwoord geven. ,,We komen niet met tussentijdse rapportages”, aldus een woordvoerder. Wel is duidelijk dat een aannemer er mee doende is. Vanwege de gevoeligheid van werkzaamheden en om wille van de privacy wordt diens naam niet prijsgegeven.

Nieuws

menu