Provincie Drenthe stelt bijna 8 ton beschikbaar voor Nationale Parken

Het Drents-Friese Wold - Foto: Archief DvhN Foto Archief DVHN

De provincie Drenthe stelt 349.666 euro beschikbaar voor de Drents-Friese Grensstreek. Met de subsidies wordt onder andere de kwaliteit van het landschap versterkt.

De Drents-Friese Grensstreek omvat de natuurkernen Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en het Holtingerveld. Voor de Drents-Friese grensstreek wordt een gezamenlijke landschapsvisie opgesteld. Ook het Nationaal Park Drentsche Aa krijgt subsidie van de provincie: 426.000 euro.

In beide gebieden ligt de komende jaren de nadruk op landschapskwaliteit en een impuls voor duurzaam toerisme. Voor beide gebieden geldt dat inwoners nadrukkelijk worden opgeroepen zich aan te melden voor de diverse deelprojecten.

Nieuwe standaard voor Nationale Parken

Deze subsidie is cofinanciering bij de 6 miljoen die minister Schouten in juli 2019 landelijk beschikbaar heeft gesteld voor de versterking van Nationale Parken in Nederland. De Nationale Parken in Nederland krijgen daardoor de komende 3 jaar de ruimte om door te groeien naar een nieuwe standaard voor Nationale Parken.

Deze standaard is door de partners van de Nationale Parken samen ontwikkeld en houdt in dat een Nationaal Park in de toekomst bestaat uit een of meerdere kernen met (inter)nationaal onderscheidende natuur, gelegen in een ruimere landschappelijke, landschapsecologische, cultuurhistorische en regionaal-economische context.

Meer informatie: Drents-Friese Grensstreek