Plan voor vijf koopappartementen in Haulerwijk. Er wordt ingespeeld op de behoefte van senioren die een gezinswoning achterlaten

Leeksterweg 2 in Haulerwijk.

Leeksterweg 2 in Haulerwijk. Google Maps

Het pand aan de Leeksterweg 2 in Haulerwijk staat al enige tijd leeg. Nu zijn er plannen om in het voormalige winkelpand vijf appartementen te realiseren.

De gemeente wil medewerking verlenen aan het afwijken of herzien van de beheersverordening om de appartementen mogelijk te maken. Het pand heeft nu de functie van detailhandel.

Koopsector

De initiatiefnemer heeft aangegeven de woningen te realiseren voor de koopsector. Er wordt ingespeeld op de behoefte van senioren die een gezinswoning achterlaten. De woningen worden levensloopgeschikt gerealiseerd en zijn toegankelijk via een lift. De initiatiefnemer verwacht de appartementen in de markt te kunnen zetten voor 250.000 euro. De appartementen verschillen in oppervlakte, waarbij 1 appartement op de begane grond over 1 slaapkamer beschikt en de andere appartementen over meerdere slaapkamers. Het appartement op de bovenste etage valt in het hogere segment gezien de afmetingen en de aanwezigheid van drie slaapkamers.

Het perceel biedt geen ruimte om genoeg parkeerplaatsen te realiseren. De gemeente draagt de initiatiefnemer op hier een oplossing voor te vinden.

Twee jaar

De principemedewerking van de gemeente is voor de duur van twee jaar. Dit betekent dat binnen twee jaar de plannen moeten zijn gerealiseerd of er moet een planologische procedure zijn gestart. Er staat een aantal winkelpanden leeg in de gemeente. Vanuit de gesprekken met inwoners en marktkenners komt naar voren dat daar mogelijkheden zijn voor wonen.