Plan Prikkedam moet op onderdelen worden bijgewerkt. Woon- en leefklimaat bezwaarmaker wordt niet onaanvaardbaar aangetast

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft de gemeente Ooststellingwerf 26 weken de kans om een aantal tekortkomingen in het bestemmingsplan Prikkedam in Makkinga alsnog ter herstellen ‘in het belang van een spoedige beëindiging van het geschil’.

Het circuit van zand in de open lucht wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling.

Het circuit van zand in de open lucht wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling. Rens Hooyenga

Het is dus woensdag een tussenvonnis geworden en geen eindvonnis, waarop door de gemeente in dit slepende conflict met een buurtbewoner was gehoopt.

Onvoldoende waarborg

Nieuws

menu