Pieter Jonker vertelt over prentkunst in de Stellingwerven

Lenus van der Broek

Oosterwolde - Pieter Jonker uit Oosterwolde vertelt de leden van de OSO op vrijdag 12 mei in De Miente over zijn avonturen met het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo.

Jonker laat tijdens deze lezing werk zien van de drie belangrijkste Stellingwerver kunstenaars: Sierd Geertsma, Johannes Mulders en Dirk Kerst Koopmans. Hij vertelt over hoe het avontuur 26 jaar geleden begon met een ontmoeting met de vluchteling-kunstenaar Peter Lazarov, die in de noodopvang in Appelscha verbleef.

Gered van de vuilstort

Spannend wordt het verhaal als Jonker een belangrijke kunstcollectie redt van de vuilstort in Eindhoven, maar ook hoe grote collecties uit Amsterdam, Lochum en Orvelte en De Wilp geschonken worden aan de Stichting Nobilis in Fochteloo.

Uitbreiding collectie

Een bijzonder verhaal is de aankoop van de ateliernalatenschap van de Stellingwerver kunstenaar Johannes Mulders, die nog in Meppel bewaard was gebleven. Heel recent werd een grote boeken- en prentencollectie met een koelauto opgehaald uit Engwierum. En vorige week vrijdag werd na een reis naar Nijmegen de collectie nog uitgebreid met de grafiek van Theo Kurpershoek en met het werk van diens zoon Manuel Kurpershoek. Laatstgenoemde drukte ook prenten voor andere, bekende Nederlandse kunstenaars en die werden ook geschonken.

Pieter Jonker: ‘Er gaat in Fochteloo geen week voorbij of er gebeurt iets bijzonders. Ik kan er wel een hele dag over vertellen. Het wordt geen saaie middag.’ Hij schenkt ook aandacht aan hoe kunstenaars prenten maken en aan de plannen, die de komende jaren in Fochteloo uitgevoerd zullen worden.

Bezoek aan Centrum voor Prentkunst

Bij voldoende belangstelling brengen OSO-leden op woensdag 21 juni om 14.00 uur een bezoek aan het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo en krijgen zij daar een rondleiding. Opgeven voor dit bezoek kan op 12 mei of via het OSO-secretariaat, telefoon: 0516-512600.