Ondanks verzet buren: college houdt vast aan bouwplan in Waskemeer

Bewoners van vier huizen aan de Bakkeveensterweg in Waskemeer verzetten zich tegen de bouw van drie nieuwe woningen. Ze willen die buren niet. Het woongenot en de kwaliteit van de woonomgeving zouden afnemen, doordat de achtertuinen van hun woningen direct aan de nieuwe woonkavels grenzen.

202108101668

202108101668

Zeven maanden geleden stemde het college van Ooststellingwerf in met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Kromten, Waskemeer’. Het bestemmingsplan geeft ruimte voor de bouw van een vrijstaande woning en twee twee-onder-één kapwoningen. Het bouwen van woningen op een open plek in een dorp sluit aan bij het ruimtelijk beleid van de gemeente en de provincie. Beide overheden zetten in op bouwen binnen het zogenoemde bestaand stedelijk gebied. De locatie van het veld ligt binnen de dorpsgrenzen (het bestaand stedelijk gebied).

School

Nieuws

menu