Nieuwe korven beschermen eenden tegen roofdieren. Het nestsucces wordt al een aantal jaren gemonitord

De korven zijn gaasrollen gevuld met hooi.

De korven zijn gaasrollen gevuld met hooi. Eigen foto

In de omgeving van Langedijke, Elsloo en Makkinga zijn 61 eendenkorven geplaatst. Hiervan staan er veertien bij de Stobbepoel in Elsloo.

De eendenkorven zijn geplaatst door Wildbeheereenheid (WBE) Midden-Ooststellingwerf en door vrijwilligers. De korven beschermen de eend en de eieren tijdens de broedperiode tegen bijvoorbeeld roofdieren. Het nestsucces wordt al een aantal jaren gemonitord.

De korven (gaasrollen gevuld met hooi) worden handmatig gemaakt door de wildbeheerders. Zij zijn bij wet verplicht te zorgen voor wildsoorten in het veld. In de nabijheid van enkele eendenkorven worden informatieborden geplaatst.

Biodivers Cultuurland

WBE is één van de partners van het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf. Cultuurland stimuleert de samenwerking en uitwisseling van kennis en kunde tussen verschillende gebiedspartijen. Andere activiteiten van de WBE zijn het inzaaien van akkerranden met bloemenmengsels en het tellen van wildsoorten.