Natuurlijke vijanden van eikenprocessierups zijn in aantocht; Staatsbosbeheer zet vogels en insecten in

De koolmees is een erkend rupsenopruimer.

Staatsbosbeheer legt speciale bloem- en kruidenrijke akkers aan als natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups.

In april richtte en zaaide Staatsbosbeheer in recreatief drukke gebieden speciale akkers in met een bloemen- en kruidenmengsel. Deze ingezaaide akkers zorgen ervoor dat er meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups komen, zodat het risico op een plaag kleiner wordt. Het gaat hierbij om de natuurgebieden speelbos Sparjebird (tussen Hemrik en WIjnjewoude) en de Spokeplas in Noordwolde.

Natuurlijke vijand

De natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn vogels, zoals koolmezen, pimpelmezen en boomklevers, maar ook diverse insecten zoals zweefvliegen, sluipwespen, sluipvliegen en gaasvliegen. Door het inzaaien van een speciaal bloemen- en kruidenmengsel worden deze natuurlijke vijanden aangetrokken. Vanaf het einde van het voorjaar staan de ingezaaide stukken in bloei met planten als wilde peen, fluitenkruid, scherpe boterbloem en rode klaver. Deze planten zijn de voedselbron voor insecten. Een aantal van deze eerder genoemde vliegen- en wespensoorten leven ten koste van de gastheer, in dit geval de eitjes van de eikenprocessierups. In deze eitjes groeit geen processierups, maar bijvoorbeeld een sluipwesp, waardoor het aantal rupsen vermindert.

Nesten wegzuigen

In de afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer ook al actie ondernomen om de eikenprocessierups tegen te gaan. Zo zijn in recreatief drukke gebieden als speelbos Sparjebird, de Spokeplas in Noordwolde en landgoed Oranjewoud nesten van de rups weggezogen. Mocht dit opnieuw nodig zijn, dan gebeurt dat ook dit jaar weer.

Goed voor biodiversiteit

Naast dat het inzaaien van speciaal bloemen- en kruidenmengsel kan helpen als natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups, is het inzaaien goed voor de biodiversiteit. De ingezaaide bloemen en kruiden vormen een aantrekkelijk leefgebied voor vele insecten en een beschutte plek waar hazen, konijnen en vogels zich veilig voelen en hun voedsel kunnen halen. Daarom heeft Staatsbosbeheer ook speciale akkers ingezaaid op de Meenthe in Noordwolde, het Blauwe bos bij Haule, Wijnjeterperschar, landgoed Oranjewoud en de Merskenheide om de biodiversiteit te vergroten.

In de zomerperiode zijn deze akkers een goede afwisseling en ze zorgen voor een palet aan kleuren in de verschillende natuurgebieden met heide, bosjes, graslanden en vennetjes.