Natuurgebied De Schaopedobbe is in broedseizoen deels gesloten

De Schaopedobbe is deels afgesloten. Hendrik Betten

Ten tijde van de coronapandemie trekken veel mensen de natuur in. Ook natuurgebied De Schaopedobbe ten oosten van Elsloo is populair.

De rust die er in dit gebied van It Fryske Gea heerst, maakt het heide- en bosgebied aantrekkelijk. Normaal zijn de opvallende hoogteverschillen, de hoger gelegen “dobbe” en de zandverstuivingen bereikbaar.

Maar die rust hebben ook de vogels nodig die er broeden. Zodoende is de gemarkeerde route door het zo’n honderd hectare grootte natuurgebied tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 1 juli afgesloten.

Een rondje lopen kan in die periode alleen door uit te wijken naar (zand)wegen buiten het natuurgebied en dan vooral aan de zuidkant van het gebied.