Nalatenschap maakt nieuwe verwijsbordjes in Fochteloo mogelijk

Fochteloo. Andries van Vugt

Dorpsbelang Fochteloo heeft nieuwe toeristische verwijsbordjes geplaatst in het dorp en de omgeving. Het onderhoud aan de oude bordjes is jarenlang verzorgd door Jan Oosterkamp, erelid van Dorpsbelang. Hij overleed in 2020 op 91-jarige leeftijd. Oosterkamp vond het erg belangrijk dat bezoekers aan Fochteloo de juiste weg konden vinden. Hij voerde tot op zeer hoge leeftijd het onderhoud uit.

In zijn laatste levensfase gaf hij aan dat het bijhouden van de bordjes niet meer lukte. Dorpsbelang maakte vervolgens een inventarisatie van de oude bordjes en de kwaliteit beoordeeld. De conclusie was dat het maken van een vervangingsplan verstandig zou zijn. Gelijktijdig kon dan een sanering plaatsvinden van verwijzingen waar in de loop der jaren op een andere wijze in was voorzien.

Aandenken

Een vervanging in één keer ging de begroting van Dorpsbelang te boven. Een gespreide vervanging zou noodzakelijk zijn. Na het overlijden van Jan Oosterkamp werd Dorpsbelang verrast met een aanzienlijk legaat uit zijn nalatenschap. Het bestuur van Dorpsbelang Fochteloo was van mening dat een deel van het legaat als aandenken aan Oosterkamp besteed moest worden aan de vervanging van de oude verwijsbordjes.

Op de algemene ledenvergadering stemden leden unaniem in met het voorstel van het bestuur om de verwijsbordjes met een deel van het legaat te vervangen. Door een aantal bestuursleden van Dorpsbelang zijn de nieuwe borden geplaatst.

Nieuws

menu