Mindervaliden krijgen alsnog parkeerplek in Fochteloërveen

Een deel van de klinkerweg door het Fochteloërveen. Foto: @

Er hebben 22 mensen gereageerd op het besluit van de Ooststellingwerfse gemeenteraad om de Fochteloërveenweg gedurende 2,5 jaar af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van mensen met een ontheffing. De zienswijzen zijn verschillend van aard.

Sommigen zijn tegen het afsluiten van de Fochteloërveenweg. Dit omdat ze er niet meer langs kunnen naar bijvoorbeeld hun werk of dat het Fochteloërveen niet meer toegankelijk is voor mindervaliden. Anderen zijn juist voorstander van afsluiting van de weg door het Fochteloërveen. Vooral de natuurwaarden, rust en ruimte worden door voorstanders van afsluiting genoemd. Een aantal geeft daarbij wel aan zich zorgen te maken over bijvoorbeeld meer verkeer op andere wegen.

Parkeren voor mindervaliden

De reacties leiden tot een aanpassing van het plan, zo stelt het college voor de gemeenteraad voor. Het gaat hierbij om de bereikbaarheid van het Fochteloërveen voor mindervaliden. Voor hen wordt in overleg met Natuurmonumenten en de Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf (WTO) voldoende toegankelijke parkeergelegenheid gecreëerd nabij de afsluiting. Het wordt ook mogelijk voor mensen met een invalidenparkeerkaart gebruik te maken van de slagbomen en zo door het Fochteloërveen te rijden.

Kosten

De gemeenteraad kan op 15 juni in een commissievergadering reageren op de zienswijzen en de reactienota van het college. Daarna volgt een definitief collegebesluit over het afsluiten van de weg en wordt het verkeersbesluit gepubliceerd. Dat ligt dan zes weken ter inzage. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden een bezwaar ingediend worden. De jaarlijkse kosten van € 20.000,-- worden evenredig verdeelt tussen de gemeente en Natuurmonumenten. Het gaat onder meer om de huur van slagbomen. Verder kost de afsluiting eenmalig € 10.875.

Nieuws

menu