Machandel in Haulerwijk mag doorgroeien

Gemeentehuis Oosterwolde Lourens Looijenga

Haulerwijk – De gemeenteraad stemde dinsdagavond met veel tevredenheid in met een uitbreiding van het bedrijf Machandel in Haulerwijk.

Het bedrijventerrein van Haulerwijk is grotendeels afgerond. Aan de noordelijke rand ligt nog een kavel die in eigendom is van de gemeente. Deze nu nog agrarische kavel was bedoeld voor industriële uitbreiding. Ten zuiden van deze kavel is het groeiende voedselconserveringsbedrijf Machandel gevestigd, dat het terrein wil gebruiken voor opslag van producten. Daartoe moet dus nog wel het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daarvoor is nu ook de stikstofdepositie berekend. Hieruit volgt dat de effecten op natura 2000-gebieden wel meevallen. Er zijn verder ook geen reacties op het plan bij de gemeente binnengekomen.

‘Zeer positief’

Gé Bouma van het CDA noemde het positief voor het dorp en de werkgelegenheid. Berend Leistra van de ChristenUnie vond het bijzonder dat een bedrijf in barre tijden deze stap durft te zetten. ‘Zeer positief.’ Ook Ooststellingwerfs Belang en de PvdA waren blij met deze economische stimulans en dat ondernemers het daar ook samen hebben opgelost.

Biologische zuurkool

Machandel is in de jaren 80 (vanuit de keuken in huis) begonnen met de productie en het conserveren van biologische zuurkool. Daarna is het bedrijf snel ontwikkeld en werd het eerste pand op het bedrijventerrein betrokken. In de jaren erna werd het assortiment flink uitgebreid. Dit bestaat intussen uit een groot aantal producten die internationaal worden verhandeld. Door uitbreiding van het assortiment en het vergroten van de productie, zijn de afgelopen jaren nieuwe panden in gebruik genomen voor de opslag en productie van voedingsmiddelen.

Extra ruimte nodig

Op dit moment is er door het bedrijf circa 2,3 hectare aan gronden en gebouwen in gebruik. Het assortiment ontwikkelt zich nog steeds door en dus is er weer extra ruimte nodig. Gezien de lokale gebondenheid van Machandel en de omvang van andere bedrijven op het bedrijventerrein wordt door het college in het raadsvoorstel geconcludeerd dat de voorgestelde bedrijfskavel naar de aard en schaal passend is op het bedrijventerrein. Er moet aan de noordzijde vanwege de landschappelijke inpassing wel een houtsingel worden aangelegd.

Nieuws

Meest gelezen