MSV Prikkedam verwerpt ‘aantijgingen’ in brief omwonenden. 'Het naleven van een last is evident geen strafbaar feit'

De motorsportvereniging Prikkedam onttrekt zich op geen enkele wijze aan het toezicht op het lawaai dat wordt geproduceerd. De verenging heeft via een advocaat gereageerd op een brief met ‘aantijgingen’ van de familie Van Rossem. Zowel die brief als de reactie zijn naar de gemeenteraad gestuurd.

Crosscircuit Prikkedam.

Crosscircuit Prikkedam. Archief Rens Hooyenga

De afgelopen week werd in een raadscommissie de eerste brief besproken. Daarin wordt de MSV verweten zich opzettelijk te onttrekken aan objectieve controlemogelijkheden op het lawaai en dat is volgens de klagers strafbaar. ‘Voorafgaand aan elke training wordt er door de MSV gekeken of er door de FUMO op een van de controlepunten wordt gecontroleerd en zo niet dan voelen zij zich vrij. De wijze waarop de MSV zijn belangen tracht veilig te stellen bevat een aantal kenmerken die met fatsoen en redelijkheid weinig van doen hebben.’

Geen overtredingen

Nieuws

menu