MSV Prikkedam verwerpt ‘aantijgingen’ in brief omwonenden. 'Het naleven van een last is evident geen strafbaar feit'

De motorsportvereniging Prikkedam onttrekt zich op geen enkele wijze aan het toezicht op het lawaai dat wordt geproduceerd. De verenging heeft via een advocaat gereageerd op een brief met ‘aantijgingen’ van de familie Van Rossem. Zowel die brief als de reactie zijn naar de gemeenteraad gestuurd.

Crosscircuit Prikkedam.

Crosscircuit Prikkedam. Archief Rens Hooyenga

De afgelopen week werd in een raadscommissie de eerste brief besproken. Daarin wordt de MSV verweten zich opzettelijk te onttrekken aan objectieve controlemogelijkheden op het lawaai en dat is volgens de klagers strafbaar. ‘Voorafgaand aan elke training wordt er door de MSV gekeken of er door de FUMO op een van de controlepunten wordt gecontroleerd en zo niet dan voelen zij zich vrij. De wijze waarop de MSV zijn belangen tracht veilig te stellen bevat een aantal kenmerken die met fatsoen en redelijkheid weinig van doen hebben.’

Geen overtredingen

Advocaat Marita Jansen schrijft dat de MSV de gemeente normaal gesproken niet lastig zou vallen met lopende zaken, ‘maar gelet op de inhoud acht de MSV het noodzakelijk hier op te reageren’. Aan de MSV is onder aanzegging van een dwangsom gelast zich te houden aan de geluidsvoorschriften die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Daar valt volgens Jansen heel veel over te zeggen, maar één ding is volgens haar zeker: ‘cliënte leeft die last na en er zijn sinds december vorig jaar geen overtredingen meer geconstateerd. Het naleven van een last is evident geen strafbaar feit.’ En van het omtrekken aan het toezicht door FUMO is dus volgens Jansen geen sprake.

Bedreigingen

‘En wellicht geheel ten overvloede: van enige dreiging door of namens de MSV is uiteraard helemaal geen sprake.’ Bij de brief aan de raad maakte het echtpaar Van Rossem melding van bedreigingen. Het echtpaar woont vlakbij het circuit en vecht het nieuwe bestemmingsplan via de Raad van State aan. De raad veroordeelde de afgelopen week de anonieme bedreigingen.