Liudger en Friese Poort ontwikkelen nieuwe leerweg

De directies ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Eigen foto

CSG Liudger en ROC Friese Poort gaan een nieuwe leerweg ontwikkelen, als vervanger van de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo.

De nieuwe leerweg omvat één praktijkgericht vak, met toekomstgericht onderwijs, voor alle gl- entl-leerlingen. De nieuwe leerweg moet leiden tot een optimale doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo en aansluiten bij de beroepspraktijk.

Maandag gaven de directies van CSG Liudger en ROC Friese Poort het startsein voor het ontwikkelen van de nieuwe leerweg. Hierin werken de leerlingen aan innovatieve opdrachten uit de beroepspraktijk. De opdrachten worden uitgevoerd op beide scholen, maar ook bij bedrijven en instellingen.

Kansrijk perspectief

“Door gebruik te maken van elkaars kennis en faciliteiten, bieden we de leerlingen een nieuw en kansrijk perspectief en bereiden we hen nog beter voor op vervolgopleidingen. Zo zorgen we dat het vmbo en mbo nog beter op elkaar aansluit”, aldus Wytze Algra, locatiedirecteur van CSG Liudger.

Vmbo-leerlingen en mbo-studenten gaan in projectgroepen samenwerken. Zo maken vmbo-leerlingen alvast kennis met het mbo en leren de studenten om leiding te geven. Ook excursies, praktijkdagen, stages en presentaties van gastdocenten maken onderdeel uit van het lesprogramma.

Pilot

CSG Liudger en ROC Friese Poort starten vanaf schooljaar 2021-2022 met een pilot voor één vak bij Liudger in Burgum, Drachten (Splitting) en Waskemeer. Bij de Splitting betreft dit het vakinformatietechnologie, in Burgum het vak Dienstverlening en Producten en in Waskemeer het vak Technologie en Toepassing. De docenten van CSG Liudger en ROC Friese Poort stellen samen het programma van Toetsing en Afsluiting vast voor deze vakken. Daarbij ontwikkelen ze lessen met echte praktijkopdrachten en kijken ze waar en wie de lessen het best kan geven. Dit kan een docent van CSG Liudger, een docent van ROC Friese Poort of iemand uit de beroepspraktijk zijn. Ook worden afspraken met het bedrijfsleven gemaakt over de bijdrage die zij kunnen leveren, zoals stages, excursies en gastlessen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de nieuwe leerweg voor het schooljaar 2024-2025 hebben staan. Vanaf dat moment volgen alle vmbo-gl en -tl leerlingen het praktijkgerichte vak en sluiten het naast minimaal vijf theoretische vakken af met een examen.