Kleindochter zoekt informatie over Otto Zandstra. Van hem is bekend dat hij Stellingwerfse gedichten schreef, waaruit een verlangen doorklonk naar Ooststellingwerf

Paspoortfoto Otto Zandstra.

Paspoortfoto Otto Zandstra. Eigen foto

Carly Zandstra is vanuit Australië op zoek naar meer informatie over haar pake Otto Zandstra, geboren op 21 augustus 1917 in Donkerbroek. In 1952 verhuisde hij naar Australië, waar hij boer werd. Hij stierf in 2001 in de staat Nieuw-Zuid-Wales.

Carly probeert nu de historie over haar opa te ontrafelen. Van hem is bekend dat hij Stellingwerfse gedichten schreef, waaruit een verlangen doorklonk naar Ooststellingwerf. Hij zou in de oorlogsjaren lid zijn geweest van het plaatselijke (?) verzet. Hij speelde een rol bij de bevrijding van de streek op vrijdag 13 april 1945. Hij heeft het wel eens gehad over de ‘Bovenweg’. Maar wat hij verder gedaan heeft tussen 1941 en 1945?

Oorlogsverleden

Zandstra was tewerkgesteld bij het Rijksbureau voor Voedselvoorziening (RVVO), dat ook na de oorlog nog bestond. Zandstra heeft volgens zijn kleindochter nooit veel losgelaten over zijn oorlogsverleden. Hij was op een bepaald moment in Engeland. Daar werden onder leiding van generaal Van Voorst Evekink Nederlandse soldaten opgeleid. Het waren aanvankelijk oorlogsvrijwilligers, die zich in 1944 en 1945 aangemeld hadden voor de strijd tegen Japan. Dat zou nooit gebeuren.

Nederlands-Indië

Om de koloniale orde te herstellen, stuurde Nederland ze naar Nederlands-Indië. Zo vertrokken in oktober al 3500 man naar Nederlands-Indië. Zandstra was in Engeland in opleiding tussen november 1945 en februari 1946. Toen die eenheid ook vertrok was Zandstra inmiddels daar alweer weg om medische redenen. Als zijn gegevens zijn in Australië afgeschermd door de ASIO (Australian secret service). Vandaar dat Carly Zandstra nu maar eens een poging waagt om in zijn vaderland en ook in Engeland aan meer informatie te komen.


Wie informatie heeft kan Carly Zandstra (Engelstalig) mailen: c.a.zandstra@gmail.com