Kale zandvlakte verandert in gerenoveerd schoolplein; K.J. Dijkstraschool krijgt nieuwe speeltoestellen

De tegels op het schoolplein worden verwijderd. Hendrik Betten

Het startschot voor de algehele renovatie van het schoolplein van de meester K.J. Dijkstraschool in Elsloo is gegeven.

Dit gebeurde door het weghalen van de oude speelwerktuigen, het afvoeren van de tegels op het schoolplein en het starten van de voorbereidende werkzaamheden voor bestrating. De oudste leerlingen, leerkrachten, MOP’ers en tal van ouders verwijderden in een paar uur ongeveer 650 m2 aan tegels. Wat overbleef was een grote gele zandvlakte, zodat maandagmorgen gelijk met de voorbereidende werkzaamheden kon worden begonnen.

Duurzaam

Gekozen is voor de aanleg van een natuurlijk- en duurzaam schoolplein met een natuurlijke uitstraling. Een uitstraling die ook aan de voorkant van het schoolgebouw met het plaatsen van een klimachthoek zichtbaar wordt. Op die manier is vanaf de straatkant goed te zien dat er een school gehuisvest is.

Tekeningen

Samen met de leerlingen van groep 6 tot en met 8 is nagedacht over het nieuwe schoolplein. De leerlingen hebben tekeningen gemaakt van hun ideale schoolplein en toestelkeuze. Met hun ideeën en ideeën opgedaan bij andere scholen in de regio is de werkgroep in overleg met diverse samenwerkingspartners aan de slag gegaan om een en ander te verwezenlijken.

Vogelnestschommel

De pleinindeling bij het schoolgebouw, dat naast de basisschool onderdak biedt aan de peuterspeelgroep Pippeloentje, biedt straks plaats aan een vogelnestschommel, een klim– en klautertoestel (een zogenoemd palenwoud), een speelhuisje en een duo-duikelrek. Verder wordt de bestaande speelzandbak verplaatst en komen de boombank en basketbalpaal (als daar nog plaats voor is) terug. De snufjes hier en daar om het plein te completeren, vallen nu buiten het budget. Die worden aangebracht als de financiën het alsnog toestaan.

Spelen na de meivakantie

De komende twee weken (meivakantie) worden voor de pleinrenovatie ingeruimd. Dat betekent dat de kinderen na die vrije dagen straks op het nieuwe schoolplein kunnen spelen.