Kale Duinen niet meer beschermd tegen gaswinning?

Eigen foto

De Kale Duinen bij Appelscha zijn nu gevrijwaard van gaswinning. Maar de vraag is of dat zo blijft. Het kabinet wil namelijk gaswinning op land meer mogelijk maken.

De provincie vreest dat zogenaamde witte gebieden nu ook in gevaar komen. Die zijn nog niet vergeven aan maatschappijen. Het gaat om de Kale Duinen en gebieden rond Bakkeveen, Lemmer en Harlingen.

Gedeputeerde Friso Douwstra heeft tijdens een kennismakingsgesprek met staatssecretaris Hans Vijlbrief zijn zorgen geuit. Die moet een aanvraag voor een winningsvergunning goedkeuren. Voor Bakkeveen ligt er al een verzoek van de NAM.

Nieuws

Meest gelezen

menu